Šamanské konstelace

05/07/2011
Autor: Vojtěch Lust
Kategorie: 
Štítky:

Šamanské konstelace

Lidé se od nepaměti v těžkých chvílích obraceli s žádostí o pomoc na šamany, vědmy či bylinkáře. Ty, o nichž věděli, že toho hodně ví a jsou srdcem spjatí s jakousi vyšší universální moudrostí.

Dodnes mezi námi žijí lidé, kteří si uchovali schopnost cítit a vnímat přírodní zákony. Mohou pomáhat nejrůznějšími způsoby. Jedním z postupů, jak obnovit rovnováhu v sobě samých i v rodině, jsou konstelace, navazující na tradice šamanů.

Kdo je šaman

Šamana chápeme jako někoho, kdo dokáže vnímat i to, co není smysly nebo rozumem běžně postihnutelné. Má silně rozvinutou intuici, věří jí a ví, jak její pomoci využít ve spojení se svými znalostmi a zkušenostmi.

Šamana nepoznáte podle toho, že nosí zvláštní oblečení, žije v přírodě nebo odmítá jídlo od McDonalda. Je to člověk, který vnímá srdcem, umí se přesně vcítit do vašich pocitů a pomůže vám najít cestu.
Nebude vás po té cestě vodit za ruku, ale pomůže vám, abyste byli dost silní a mohli po ní kráčet sami.

Co jsou to šamanské konstelace

Šamanské konstelace jsou tradiční technika, z které vychází v současnosti populární metoda rodinných systemických konstelací. Důležitou roli hraje osobnost šamana, který konstelaci vnímá a zprostředkovává vám zážitek, který potřebujete poznat, abyste mohli spokojeně pokračovat ve své vlastní živitoní cestě. Šamanské konstelace se neomezují na hraní rolí reálných osob, např. matka, syn, partnerka. Pracují s jednotlivými složkami osobnosti a umožňují je uvést do souladu.

Pouze člověk, který zná a integroval v sobě všechny svoje stránky, může žít spokojený sám se sebou. Během jedné konstelace se mohou role jednotlivých účastníků měnit podle toho, jak se konstelace vyvíjí. Do konstelace mohou také přibýt složky jako jsou láska, sexualita nebo tajemství. Ty mohou odkrývat skryté vazby jednotlivých účastníků systému. Všechny systémy, ve kterých žijeme (naši rodinu, pracovní kolektiv, nás samotné jako celek jednotlivých částí) si můžeme představit jako pavučinu.

Všichni jsou v ní propojeni tenkými nitkami nejrůznějších vztahů. Jestliže zataháme za jednu část pavučiny, změní se vazby v celé pavučině. Takto si můžeme představit to, proč mají konstelace vliv na všechny členy systému, nejen na toho, kdo si konstelaci postavil.

Česká asociace systemických konstelací

Česká asociace systemických konstelací (ČASK) je sdružení facilitátorů, lektorů, studentů a podporovatelů systemických konstelací v České republice. Mise ČASK je propojení lidí, sdílení informací, rozvoj metody systemických konstelací a podpora naších členů za účelem společného růstu.

Facebook stránka ČASK

© Copyright 2022 - Všechna práva vyhrazena
Click me
facebook-squareenvelope-square