Konference ČASK 18. – 19. května 2019 v Praze

KONSTELACE A SPOLEČNOST

Děkujeme účastníkům, řečníkům a organizátorům za vydařenou akci!

Záznam panelové diskuse

Pozvání do paneové diskuse přijali Jan Bílý, Miroslav Hajduk, Jiří Šmejkal, Jitka Vodňanská a Ivana Wurstová. V závěru se k panelistům připojil ještě Ivan Verný, hlavní host konference ČASK 2017:

https://www.youtube.com/watch?v=CW7QkHp8bl8

V záznamu uslyšíte mimo jiné odpovědi na následující otázky:

 • Jak byste popsali dnešní konstelační scénu v ČR?
 • Pro co si v dnešní době přicházejí klienti konstelací? Po čem touží?
 • Co je klíčové pro rozvoj konsteláře? Co může konstelář dělat pro to, aby mu ego nepřerostlo přes hlavu?
 • Nakolik lze "cvičit" spirituální dimenzi člověka?
 • Máte praktické rady jak při práci s lidmi pečovat o sebe?
 • Čím to, že celá řada konstelářů po jisté době s konstelacemi přestává?
 • Co naše panelisty spojuje a jak vnímají aspekt spolupráce mezi konsteláři?

Poznámky a odkazy k jednotlivým workshopům

Anotace jednotlivých workshopů naleznete níže na stránce, na tomto místě uvádíme stručné poznámky k tomu, co proběhlo.

Vojtěch Černý: Trauma z pohledu systemické praxe

Vojtěch Černý v úvodu svého příspěvku odkazoval na výzkum Adverse Childhood Experiences (ACE) Study, jehož znalost je dle jeho slov povinnou výbavou každého, kdo pracuje s lidmi v pomáhající profesi. Výzkum ukazuje, že setkání s nepříznivou zkušeností je v populaci častější než se obecně předpokládá. Podstatný je vliv těchto zkušeností na neurovývoj a důležitá je přítomnost podpůrných faktorů (viz následující konstelace). Ti, kteří chtějí pracovat s traumatem druhých musí nejdříve zkoumat svoje motivace k podobné práci a zpracovat a integrovat vlastní traumatizaci.
Konstelace: Tělo, rozum, emoce, příznivé životní okolnosti, nepříznivé životní situace, terapeut neuznávající trauma, terapeut obeznámený s doprovázením traumatizovaného klienta, podpůrné faktory rodiny (zmírňující důsledky traumatu) - blízkost, loajalita, podpora, ochrana, důležitost, láska, naplnění potřeb lékařské péče.

Jiří Šmejkal: Škola ve společnosti - systém v systému

Jiří Šmejkal věnoval ve svém příspěvku velkou pozornost vztahu učitele a žáka. Formou konstelačního cvičení ve dvojicích a následného sdílení účastníci hledali odpověď na otázky:

První cvičení: Jak dát ve vztahu učitel-žák výraz tomu, že učitel je větší z hlediska hierarchie?

Druhé cvičení: Jak dát ve vztahu učitel-žák výraz tomu, že žák je procesně větší (coby klient)?

V závěru workshopu demonstroval Jiří Šmejkal vliv předků na vztah učitel-žák. Dynamika vztahu se měnila s každou další generací, kterou do náhledové konstelace přidal.

Richard Opěla: Organizační konstelace - teorie a praxe

Richard opěla v úvodu svého příspěvku ukazoval cvičení, na kterém ve firemním prostředí demonstruje důležitost znalosti a respektování systemických zákonistostí. Každý ve skupině si zvolí dva lidi, kteří budou jeho referenčním bodem, následuje pokyn udržovat od obou těchto lidí stejnou vzdálenost. Toto zadání uvede skupinu do zdánlivě chaotického pohybu, který se časem ustálí. Stačí ovšem přemístit jediného člověka a celý proces hledání rovnováhy se opakuje, přičemž bez znalosti pravidla působí pohyb zcela chaoticky.

Následovala přednáška, prezentaci Richarda Opěly si můžete stáhnout zde.

Eva Pavková: Adopce a pěstounství v rodinných systémech

Eva Pavková ve svém příspěvku prezentovala své dlouholeté zkušenosti z oblasti náhradní rodinné péče - její různé formy a systemické vlivy, které v těchto případech působí.

Prezentaci Evy Pávkové si můžete stáhnout zde.

Lenka Papadakisová: Podnikání žen

Lenka Papadakisová vnímá podnikání jako nástroj proměny společnosti. Sdílela svou osobní zkušenost a zkušenost získanou doprovázením druhých s uplatňováním ženských kvalit v podnikání a hledáním rovnováhy mezi různými aspekty, které v podnikání jako muži i ženy využíváme. Následovala třífázová experimentálně-prožitková část workshopu:

 • Naladění na vnitřní mužský a vnitřní ženský aspekt při chůzi v prostoru, vnímání kvalit a rozdílů
 • Konstelační cvičení ve trojicích: Mé podnikání - můj vnitřní muž - má vnitřní žena.
 • Sdílení zkušeností a uvědomění v poradních kruzích (vždy tři trojice v jednom kruhu)

Ivana Wurstová: Vliv předků na zdraví a životní úspěch

Ivana Wurstová věnovala po krátkém úvodu většinu svého workshopu konstelačnímu rituálu uctění předků - s jednoduchým odůvodněním, že většina konstelací, které poslední dobou staví, vedou tímto směrem - k samotnému přijetí naší pozemské exitence.

Konstelační rituál: Účastníci se rozdělili na dvě poloviny, jedna polovina představovala předky, v druhé byl každý sám za sebe. Dva zástupci, muž a žena tvořili předěl mezi částí sálu vyhrazenou předkům a zbytkem účastníků, kteří dostali pokyn nejprve uctít předky ze své poloviny sálu a poté se vypravit k těm, ke kterým je to potáhne. Následně se rituál opakoval v opačných rolích.

Jan Bílý – New polis - Konstelace pro “novou společnost”

Jan Bílý hovořil o vlivu konstelací na vědomí jednotlivce, zejména na jeho schopnost vnímat celek a naši odtrženost od něj. Následovala globální konstelace zakončená výmluvným výrokem Ufona: "Vy tady máte krásné kytky! ... Ještě."

Globální konstelace: Mojžíš (muž) a Judaismus (žena), Ježíš (muž) a Křesťanství (žena), Mohamed (muž) a Islám (žena).  Dále Země-Gaia (žena) a návštěvníka z daleké galaxie a vyvinutější civilizace - Ufón.

Přepis konstelace naleznete na blogu Jana Bílého.

Další odkazy

Dojmy z konference v blogu Lenky Konečné, jedné z účastnic.

Fotogalerie z prvního dne konference

Fotogalerie z druhého dne konference

Program konference

Sobota, 18.5.2019

8.00 – 9.00: Registrace, káva
9.00 – 9.15: Úvodní slovo – přivítání – Jan Bílý

Dopolední blok:

9.15 – 10.30: Workshop 1: Vojtěch Černý - Trauma z pohledu systemické praxe
10.30 – 11.00: Přestávka
11.00 – 12.30: Workshop 2: Jiří Šmejkal: Škola ve společnosti - systém v systému

Přestávka na oběd:

12.30 – 14.00

Odpolední blok:

14.00 – 15.30: Workshop 3: Richard Opěla: Organizační konstelace - teorie a praxe 
15.30 – 16.00: Přestávka
16.00 – 18.00: Panelová diskuze moderovaná Cristinou Muntean:Všechny barvy konstelací 
 • Hosté panelové diskuze: Jan Bílý, Miroslav Hajduk, Jiří Šmejkal, Jitka Vodňanská, Ivana Wurstová
Shrnutí dne.
18.30 - 22.00: Společné posezení pro účastníky konference v restauraci Na Kotlářce
 

Neděle, 19.5.2019

8.00 – 9.00: Registrace, káva, ranní networking

Dopolední blok:

9.00 – 10.30: Workshop 4: Eva Pavková: Adopce a pěstounství v rodinných systémech
10.30 – 11.00: Přestávka
11.00 – 12.30: Workshop 5: Lenka Papadakisová: Podnikání žen

Přestávka na oběd:

12.30 – 14.00

Odpolední blok:

14.00 – 15.30: Workshop 6: Ivana Wurstová: Vliv předků na zdraví a životní úspěch
15.30 – 16.00: Přestávka
16.00 – 17.30: Workshop 7: Jan Bílý – New polis - Konstelace pro “novou společnost”
17.30 – 18.00: Slovo na závěr, shrnutí a rozloučení.
Stáhnout program konference

Přehled workshopů

Vojtěch Černý: Trauma z pohledu systemické praxe

Trauma je poslední dobou velice módní slovo. Vede to na jedné straně k tomu, že se skoro každý cítí být odborníkem na řešení traumat, a na straně druhé k názoru, že vlastně něco jako trauma neexistuje. Jak se na to dívat z pohledu teorie a systemické praxe? Postavíme společně experimentální systém dynamiky traumatu.
O přednášejícím

Jiří Šmejkal: Škola ve společnosti - systém v systému

Kdo je ve škole větší a kdo menší? Jakou roli mají ve škole rodiče a na co všechno má škola vliv? V čem se potřebuje škola rozvinout a jak může získat ve společnosti úctu? Státní nebo alternativní školy a kde vůbec vzniká alternativní školství?
O přednášejícím

Richard Opěla: Organizační konstelace – teorie a praxe

Organizační (pracovní, manažerské, byznys) konstelace se jako metoda objevily v devadesátých letech minulého století. Jsou mladším bratrem rodinných konstelací a za dobu své existence dospěly
a vstoupily do praktického života. Přesto, porovnáme-li množství odkazů, zdrojů, literatury, seminářů a také těch, kteří aktivně aplikují metodu systemických konstelací v oblasti rodinné nebo organizační, zdá se, že v případě organizačních konstelací, jde stále o metodu novou a neobvyklou.
Ve svém workshopu Organizační konstelace – teorie a praxe se budu věnovat teoretickým východiskům, které využívám ve své praktické činnosti organizačního konsteláře. Cílem a hlavním obsahem bude praktické použití metody organizačních konstelací – aplikace teorie, praktické zkušenosti a příklady.
O přednášejícím

Eva Pávková: Adopce a pěstounství v rodinných systémech

Jaký vliv mohou mít konstelace na prospívání nových rodin, jejich motivace k adopci či pěstounské péči a na osudy původních rodin přijatých dětí? Co všechno se v takových konstelaci projeví, které momenty jsou důležité a jak můžeme stavěním konstelace podpořit rovnováhu?
O přednášejícím

Lenka Papadakisová: Podnikání žen

Změna podnikatelské kultury je prostředkem k ozdravení celé společnosti. Jaké je místo žen v tomto procesu? Jakou přináší podnikání výzvu nám ženám?Jak lze do podnikání vnést moudrost reprezentovanou principy užitečnosti, rovnováhy, jednoduchosti, lidskosti?
O přednášejícím

Ivana Wurstová: Vliv vztahu k předkům na naše zdraví a životní úspěšnost

S využitím konstelačních rituálů si ukážeme, jak hluboko zasahuje vztah k předkům a ovlivňuje chuť k žití a tvoření v životě. Červená niť, která se táhne životem skrz životy našich předků nás vede vždy správně. I když kolikrát klikatě a jinak, než si představujeme. A o tom je život. Můžeme se na sebe a svůj život dívat různě. Můžeme se dívat s velikým porozuměním, pokorou a soucitem. Ale i s nadhledem a humorem. A ten v mé práci nikdy nechybí.
O přednášejícím

Jan Bílý: New polis - Konstelace pro “novou společnost”

Po dvaceti letech konstelací jsem přesvědčen, že pro cestu k nějakému novému, udržitelnému vztahu s planetou Země je nutné nejen vnímání souvislostí, ale také radikální změna vědomí. Jedině tak se můžeme vymanit ze zajetí kmenové duše a dostat se postupně, nejen jako jednotlivci, ale i jako celá společnost, k moudrosti a vnějšímu i vnitřnímu míru.
O přednášejícím
Místo konání:
Hotel DAP

NENECHTE SI UJÍT LETOŠNÍ KONFERENCI ČASK:

REGULAR

(1.5 - 18.5)

Pro členy: 2400 Kč

Pro nečleny: 2900 Kč

Přihlášení a úhrada vstupného

Na konferenci se závazně přihlásíte uhrazením vstupného. Vstupné se liší pro členy ČASK a pro nečleny a také dle okamžiku kdy se přihlásíte - viz výše).

Pokud zvažujete členství v ČASK, uhraďte prosím cenu pro nečleny s tím, že pokud se během roku 2019 do ČASK přihlásíte, bude vám o 500 Kč ponížen členský příspěvek.

Tlačítko níže Vás zavede k vyplnění přihlašovacích údajů a následně budete mít možnost využít platbu přes platební bránu nebo zaplatit převodem na účet.

Česká asociace systemických konstelací

Česká asociace systemických konstelací (ČASK) je sdružení facilitátorů, lektorů, studentů a podporovatelů systemických konstelací v České republice. Mise ČASK je propojení lidí, sdílení informací, rozvoj metody systemických konstelací a podpora naších členů za účelem společného růstu.

Facebook stránka ČASK

© Copyright 2023 - Všechna práva vyhrazena
Click me
map-markerfacebook-squareenvelope-square