Konference České asociace systemických konstelací:

KONSTELACE A SPOLEČNOST

18. – 19. května 2019 v Praze

Jakou roli dnes hrají systemické konstelace v naší společnosti? Jak nám mohou konstelace pomáhat vnímat hlubší souvislosti v našich systémech od rodiny přes firmu až po celospolečenský systém a jak s nimi pracovat?  Kudy vede cesta dalšího rozvoje této komplexní metody, jejích lektorů a příznivců?

Systemické konstelace se stávají čím dál oblíbenější metodou rozvoje lidí ve více oblastech. Od terapie jednotlivců i rodin po školství, zdravotnictví a vedení lidí a firem, konstelace nám pomáhají vnímat skryté souvislosti, smířit se s realitou a brát větší odpovědnost za dopady svých činů a rozhodnutí.

Přijďte na konferenci České asociace systemických konstelací 2019 – KONSTELACE A SPOLEČNOST. Budete mít příležitost objevovat nejnovější přístupy českých a slovenských lektorů konstelací a vnímat roli konstelací jak v rodinných, tak ve firemních a větších celospolečenských systémech.

Program konference

Sobota, 18.5.2019

8.00 – 9.00: Registrace, káva
9.00 – 9.15: Úvodní slovo – přivítání – Jan Bílý

Dopolední blok:

9.15 – 10.30: Workshop 1: Vojtěch Černý - Trauma z pohledu systemické praxe
10.30 – 11.00: Přestávka
11.00 – 12.30: Workshop 2: Jiří Šmejkal: Škola ve společnosti - systém v systému

Přestávka na oběd:

12.30 – 14.00

Odpolední blok:

14.00 – 15.30: Workshop 3: Richard Opěla: Organizační konstelace - teorie a praxe 
15.30 – 16.00: Přestávka
16.00 – 18.00: Panelová diskuze moderovaná Cristinou Muntean:Všechny barvy konstelací 
  • Hosté panelové diskuze: Jan Bílý, Miroslav Hajduk, Jiří Šmejkal, Jitka Vodňanská, Ivana Wurstová
Shrnutí dne.
18.30 - 22.00: Společné posezení pro účastníky konference v restauraci Na Kotlářce

 

Neděle, 19.5.2019

8.00 – 9.00: Registrace, káva, ranní networking

Dopolední blok:

9.00 – 10.30: Workshop 4: Eva Pavková: Adopce a pěstounství v rodinných systémech
10.30 – 11.00: Přestávka
11.00 – 12.30: Workshop 5: Lenka Papadakisová: Podnikání žen

Přestávka na oběd:

12.30 – 14.00

Odpolední blok:

14.00 – 15.30: Workshop 6: Ivana Wurstová: Vliv předků na zdraví a životní úspěch
15.30 – 16.00: Přestávka
16.00 – 17.30: Workshop 7: Jan Bílý – New polis - Konstelace pro “novou společnost”
17.30 – 18.00: Slovo na závěr, shrnutí a rozloučení.
Stáhnout program konference

Přehled workshopů

Vojtěch Černý: Trauma z pohledu systemické praxe

Trauma je poslední dobou velice módní slovo. Vede to na jedné straně k tomu, že se skoro každý cítí být odborníkem na řešení traumat, a na straně druhé k názoru, že vlastně něco jako trauma neexistuje. Jak se na to dívat z pohledu teorie a systemické praxe? Postavíme společně experimentální systém dynamiky traumatu.
O přednášejícím

Jiří Šmejkal: Škola ve společnosti - systém v systému

Kdo je ve škole větší a kdo menší? Jakou roli mají ve škole rodiče a na co všechno má škola vliv? V čem se potřebuje škola rozvinout a jak může získat ve společnosti úctu? Státní nebo alternativní školy a kde vůbec vzniká alternativní školství?
O přednášejícím

Richard Opěla: Organizační konstelace – teorie a praxe

Organizační (pracovní, manažerské, byznys) konstelace se jako metoda objevily v devadesátých letech minulého století. Jsou mladším bratrem rodinných konstelací a za dobu své existence dospěly
a vstoupily do praktického života. Přesto, porovnáme-li množství odkazů, zdrojů, literatury, seminářů a také těch, kteří aktivně aplikují metodu systemických konstelací v oblasti rodinné nebo organizační, zdá se, že v případě organizačních konstelací, jde stále o metodu novou a neobvyklou.
Ve svém workshopu Organizační konstelace – teorie a praxe se budu věnovat teoretickým východiskům, které využívám ve své praktické činnosti organizačního konsteláře. Cílem a hlavním obsahem bude praktické použití metody organizačních konstelací – aplikace teorie, praktické zkušenosti a příklady.
O přednášejícím

Eva Pávková: Adopce a pěstounství v rodinných systémech

Jaký vliv mohou mít konstelace na prospívání nových rodin, jejich motivace k adopci či pěstounské péči a na osudy původních rodin přijatých dětí? Co všechno se v takových konstelaci projeví, které momenty jsou důležité a jak můžeme stavěním konstelace podpořit rovnováhu?
O přednášejícím

Lenka Papadakisová: Podnikání žen

Změna podnikatelské kultury je prostředkem k ozdravení celé společnosti. Jaké je místo žen v tomto procesu? Jakou přináší podnikání výzvu nám ženám?Jak lze do podnikání vnést moudrost reprezentovanou principy užitečnosti, rovnováhy, jednoduchosti, lidskosti?
O přednášejícím

Ivana Wurstová: Vliv vztahu k předkům na naše zdraví a životní úspěšnost

S využitím konstelačních rituálů si ukážeme, jak hluboko zasahuje vztah k předkům a ovlivňuje chuť k žití a tvoření v životě. Červená niť, která se táhne životem skrz životy našich předků nás vede vždy správně. I když kolikrát klikatě a jinak, než si představujeme. A o tom je život. Můžeme se na sebe a svůj život dívat různě. Můžeme se dívat s velikým porozuměním, pokorou a soucitem. Ale i s nadhledem a humorem. A ten v mé práci nikdy nechybí.
O přednášejícím

Jan Bílý: New polis - Konstelace pro “novou společnost”

Po dvaceti letech konstelací jsem přesvědčen, že pro cestu k nějakému novému, udržitelnému vztahu s planetou Země je nutné nejen vnímání souvislostí, ale také radikální změna vědomí. Jedině tak se můžeme vymanit ze zajetí kmenové duše a dostat se postupně, nejen jako jednotlivci, ale i jako celá společnost, k moudrosti a vnějšímu i vnitřnímu míru.
O přednášejícím
Místo konání:
Hotel DAP

Co vám konference KONSTELACE A SPOLEČNOST přinese?

SETKÁNÍ

Potkáte se s dobrými přáteli nejen z konstelační profese

INSPIRACE

Zjistíte nové poznatky, můžete zkoumat možné nové směry pro vaší práci

NOVÉ INFORMACE

Dozvíte se, co je nového v konstelačním světě v Česku i v zahraniční

OSOBNÍ ROZVOJ

Dozvíte se něco nového o sobě

POZOROVÁNÍ STYLU PRÁCE NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH FACILITÁTORŮ SYSTEMICKÝCH KONSTELACÍ V ČESKU

Můžete se nechat inspirovat myšlenkami a stylem práce zkušených odborníků

NOVÉ KONTAKTY A PŘÁTELÉ

Pocit, že patříte do komunitě stejně smýšlejících lidí, kteří vám rozumí.

NENECHTE SI UJÍT LETOŠNÍ KONFERENCI ČASK:

REGULAR

(1.5 - 18.5)

Pro členy: 2400 Kč

Pro nečleny: 2900 Kč

Přihlášení a úhrada vstupného

Na konferenci se závazně přihlásíte uhrazením vstupného. Vstupné se liší pro členy ČASK a pro nečleny a také dle okamžiku kdy se přihlásíte - viz výše).

Pokud zvažujete členství v ČASK, uhraďte prosím cenu pro nečleny s tím, že pokud se během roku 2019 do ČASK přihlásíte, bude vám o 500 Kč ponížen členský příspěvek.

Tlačítko níže Vás zavede k vyplnění přihlašovacích údajů a následně budete mít možnost využít platbu přes platební bránu nebo zaplatit převodem na účet.

Česká asociace systemických konstelací

Česká asociace systemických konstelací (ČASK) je sdružení facilitátorů, lektorů, studentů a podporovatelů systemických konstelací v České republice. Mise ČASK je propojení lidí, sdílení informací, rozvoj metody systemických konstelací a podpora naších členů za účelem společného růstu.

Facebook stránka ČASK

© Copyright 2019 - Všechna práva vyhrazena
Click me
map-markerfacebook-squareenvelope-square