Jak se Bert Hellinger nestal členem ČASK

16/12/2018
Autor: Petr Jansa
Kategorie: 
Štítky:

    Warning: Undefined variable $post in /data/c/3/c37fab22-ff30-45e2-bc5e-8571d49e841c/cask.cz/www/wp-content/plugins/oxygen/component-framework/components/classes/code-block.class.php(133) : eval()'d code on line 3

    Warning: Attempt to read property "ID" on null in /data/c/3/c37fab22-ff30-45e2-bc5e-8571d49e841c/cask.cz/www/wp-content/plugins/oxygen/component-framework/components/classes/code-block.class.php(133) : eval()'d code on line 3

Jak se Bert Hellinger nestal členem ČASK

V jistém smyslu začal tento příběh 16. prosince 1925, kdy se dnes 93letý Bert Hellinger narodil. Nebýt Hellingera, nebylo by konstelací a nebýt konstelací, nebylo by ani ČASK, tedy České asociace systemických konstelací…

Už jen když si to člověk takto přeříká, byla to od začátku velká pošetilost, nabízet otci zakladateli globálně uznávané metody, autoru desítek knih a čipernému starci čestné členství v našem lokálním spolku. ČASK se sice rozrůstá, ale pořád sdružujeme jen několik desítek příznivců konstelací žijících v české kotlině, přičemž nejstarší z nás by mohli být Hellingerovými dětmi a ti nejmladší pravnoučaty.

Impulz k pošetilosti oslovit Berta Hellingera s nabídkou členství v ČASK přišel ovšem stylově, skrze konstelaci na téma „konstelační kmeny v ČR“, kterou jsme stavěli na letním intervizním setkání ČASK v Samechově v srpnu 2018. Podmínky pro konstelaci byly příhodné v tom ohledu, že se v jednom kruhu sešli žáci Jana Bílého, Bhagata J. Zeilhofera, Zdeny Tuškové, Willfrieda Nellese i lektorského kolektivu Zlaty Šramové, Ivana Verného a Pavla Konečného, tedy pět konstelačních škol nebo chcete-li mistrů působících v ČR, z jejichž výcviků přímo či nepřímo vzešla většina současné konstelářské populace v ČR.

Do konstelace byl kromě zástupců za Bhagatovce, Bílovce, Nellesovce, Šramovce, Tuškovce a ČASK jako asociaci po čase doplněn zástupce za vizi ČASK. Ten v konstelaci reprezentoval zprvu nenaplněnou touhu asociace sdružovat a propojovat konsteláře všech škol. Mezi zástupci jednotlivých škol i v jejich vztahu k asociaci totiž panovala vzájemná ostražitost a nedůvěra. Teprve po doplnění osmého zástupce za Berta Hellingera coby zakladatele konstelací (ipulz k jeho doplnění do konstelace přišel z více stran) nalezli postupně všichni zástupci rovnovážné uspořádání v kruhu, které je zachyceno na snímku. Zavládl pocit „jednoty v rozmanitosti“, vzájemný respekt, ochota spolupracovat a navzájem se inspirovat.


Na zářijovém setkání rady ČASK jsme se bavili o tom, jakou formou dát závěrečnému obrazu z konstelace praktickou podobu. Kromě medailonku Berta Hellingera na nově připravovaném webu asociace jsem navrhl, že Berta oslovím s nabídkou čestného členství a kolegové mě v tom podpořili. K tomu je třeba dodat, že jsem byl svého času s Bertem v osobním kontaktu, když jsem cca rok týden co týden překládal do češtiny jeho nedělní zamyšlení. Tou dobou jsem také 1-2krát do roka jezdil na workshopy, které vedl společně se svou ženou Sophií. (Několik postřehů k tomu, jak manželé Hellingerovi pracují, se dočtete v mém dříve publikovaném článku.)

V mailu s nabídkou čestného členství adresovaném Bertovi Hellingerovi jsem popsal pohnutky, které nás k nabídce vedly, včetně letní konstelace. Následovalo několik doplňujících praktických dotazů: „Co čestné členství obnáší?“ a „Nakolik jsou členové ČASK obeznámeni s nejnovějšími formami Hellingerovy konstelační práce?“ V odpovědi jsem podrobněji popsal českou konstelační scénu v tom duchu, že zde konsteláři pracují různými formami a styly, v závislosti na tom, kdy a od koho se konstelace učili vést, a na osobním stylu. Napsal jsem, že šíře stylů a forem vedení konstelací, se kterými se setkáváme, do jisté míry zrcadlí Bertův vlastní vývoj od „systemických pravidel“ a léčivých vět přes pohyby duše k tomu, co sám Hellinger označuje jako nové rodinné konstelace či pohyby ducha, a ke Cosmic Power konstelacím, což je označení pro způsob, kterým vede konstelace Bertova žena Sophie. Konstatoval jsem, že nejsme schopni zajistit a ani nemáme ambici, aby tento Hellingerův vývoj následovali všichni naši členové.

Při psaní mailu jsem si uvědomil (a také jsem to do mailu zahrnul), že to, co nás jako konsteláře spojuje a co se skrývá za nabídkou čestného členství pro Berta, je uznání Berta jako zdroje, od kterého konstelace přišly, případně vděčnost za vše, co nám přinášejí. Vysvětlující mail jsem uzavřel slovy, že naše nabídka čestného členství trvá, ale že možná více než Bertovo čestné členství potřebujeme dát v asociaci prostor vděčnosti za dar, jímž konstelace jsou. Bertovu odpověď, kterou si dovolím citovat celou a uzavřít tím své vyprávění, vnímám jako důležité poselství pro každého, kdo konstelace vede, a pro sebe osobně jako požehnání směru, kterým vedeme ČASK.

Milý Petře,
určitě je na tom lépe ten, kdo ve svém životě denně praktikuje hlubokou vděčnost v celé její šíři. K tomu ovšem slova nestačí, je třeba zažít tento vjem na jiné úrovni - ve vlastním těle, na duši a v pocitech. Jen tak má vděčnost budoucnost a dosažený úspěch trvání.
Kdo se naproti tomu domnívá, že může být vděčný, když díky rodinným konstelacím dosáhl  úspěchu, získal bohatství a mnohé další, ten doopravdy nepochopil, co vděčnost znamená.
Navrhuji, aby se konsteláři cvičili v tomto vnitřním životním postoji a směřovali svůj pocit vděčnosti tam, odkud rodinné konstelace přicházejí a kam ve svém dalším vývoji směřují.
Každý to může pocítit sám v sobě.
Doba si žádá nového ducha a také nový postoj.
V tomto smyslu zdravím všechny konsteláře
Bert Hellinger

Zde je originál mailu pro ty, kteří vládnou němčinou:

Lieber Petr,
wer tiefe Dankbarkeit in seinem Leben in der ganzen Vielschichtigkeit täglich praktiziert, ist auf der sicheren Seite. Allerdings sind hier Worte nicht genug, es muss eine tiefe Erfahrungsebene im eigenen Körper, im Geist und im Gefühl ausgelöst werden. Nur so hat die Zukunft und der Erfolg Bestand.
Wer hingegen meint, dass er dankbar ist, durch das Familienstellen zu Erfolg zu Reichtum und zu viel mehr gekommen zu sein, hat nicht wirklich verstanden was Dankbarkeit heißt.
Mein Vorschlag ist, die Aufsteller üben sich in dieser inneren Lebenshaltung mit dem Gefühl der inneren Dankbarkeit dahin, wo das Familienstellen herkommt und wohin es in seiner Weiterentwicklung führt.
Jede Person wird es selbst erfahren.
Die Zeit verlangt den neuen Geist und auch eine neue Haltung.
In diesem Sinne grüße ich alle Aufsteller
Bert Hellinger

 

Autor článku: Petr Jansa

Publikováno 16. prosince 2018 u příležitosti 93 narozenin Berta Hellingera

 

Click me
facebook-square