3.Konstelační den ČASKu

25/01/2014
Autor: Miroslav Hajduk
Kategorie: 
Štítky:

3.Konstelační den ČASKu

V sobotu 4.ledna 2014 se už potřetí setkali lektoři z České asociace systemických konstelací na konstelačním minisympoziu. Co všechno zaznělo?

Petr Mílek: Rodinné konstelace v denním stacionáři pro neurotické pacienty

Petr pracuje na psychiatrické klinice fakultní nemocnice v Hradci Králové, kde mají 60 lůžek.

V rámci denního stacionáře dělají s pacienty konstelace 2x týdně skupinově, možnost i individuálně (50% individuálních sezení zahrnují minikonstelace).

Petr označil svou práci s takovým typem pacientů jako „práci v mlze s tzv. přibrzděnými konstelacemi“.

Konstelace pacienty uvolňují, po konstelacích se zvýší skupinová koheze i vzájemné sdílení.

Jako nejvýznamnější Petr vidí, že konstelace lidi spojují. Pacienti oceňují, že se v nich nejvíce naučili, a to především vnímat bez posuzování a dovolit si cokoliv prožívat.

K nejčastějším tématům konstelací patří (dle pořadí):

  1. Přijetí svého onemocnění
  2. Přijetí sama sebe
  3. Přijetí svých rodičů
  4. Vyrovnání se s rodinnou situací
  5. Partnerské témata
  6. Ujasnění si vlastního postoje k dětem
  7. Vyrovnání se se zemřelými

Petr pojmenoval současnou krizi lékařství, vědy a umění, kdy se odvrátily od původního určení. Dle učení Rudolfa Steinera to bylo:

  1. Lékař slouží Bohu
  2. Vědec zjevuje Boha
  3. Umělec realizuje spojení s Bohem

 

Jan Bílý: Divadlo a konstelace – setkání dvou rituálních prostorů

Jan představil své zkušenosti s několika projektů s divadelníky, kde stavěl tzv. life konstelace. Podle něj mají divadlo a konstelace hodně paralel, jako např. společný rituální prostor, přijímání a vystupování z rolí, režii, katarzi a i vnitřní zvrat (obrat v dějové linii). Antické divadlo stejně jako konstelace poskytují metalogické i mytologické uchopování reality. Současné divadlo však postrádá magický základ. Divadlo a film se vůbec nestará o systém toho, koho představují (nejcitlivěji je to vidět u her a filmů dle skutečné předlohy). Fokus je na diváka s cílem získat ocenění, vytvořit senzaci, zatímco konstelace fokusují na klienta (samozřejmě s výjimkou nezralých lektorů, toužících po slávě a moci).

Na závěr Jan postavil mimořádně působivou krátkou konstelaci, dle předlohy „Stabat Mater dolorosa“.  Tato konstelace vyvolala mimo jiné diskusi o tom, kdo má právo zadávat zakázku pro mytologický typ konstelací.

 

Miroslav Hajduk: Konstelační anatomie schizofrenie – ukázka na kazuistice

Vznik schizofrenie podmiňuje více faktorů, dle empirických skutečností je jedním z nich i vražda v rodinném systému 2 – 4 generace dozadu.

Vražda má často charakter úmyslného zabití, které nebylo nikdy řádně vyšetřené, odhalené, potrestané. Miro ukázal paralelu mezi prožíváním vraha a prožíváním člověka se schizofrenií a vysvětlil symptomatiku pacientů dle specifik systému s tzv. Traumatem z narušeného systému vazeb.

Stavění takových konstelací je velmi náročné, je třeba stavět se zralými a integrovanými zástupci.

V závěru byla představena kazuistika, která vhodně dokreslovala přednesenou teoretickou část.

 

Radim Věntus: Konstelace v Živém byznysu

Radim společně s Blankou Kostřicovou představil svou práci ve firemním prostředí, kde staví tzv. situační modely.

Konstelační techniky užívají skupinově i individuálně.

Cílem konstelací je koncentrace pozornosti tím správným směrem.

Dobrým výsledkem spolupráce s firmami je přirozená míra chybovosti a aktivně vedená firma.

Na úrovni pracovníků to znamená pomáhat jim, aby to měli jednodušší a lepší, např. i tím, když pracovníci ukazují druhým kolegům své pracovní prostředí a mluví o svých přirozených potřebách, které si dovolí spontánně uspokojovat.

 

Vojtěch Lust: Konstelace bez očekávaných konců

Dle Vojtěchových zkušeností mnozí klienti přicházejí na konstelace s vizí jasného cíle a výsledku.

Toto jejich očekávání však vytváří napětí a brání dosáhnout skutečného pokrok, změny. Cesta je bez napětí a klienti mají volbu, jaké prostředky k tomu použijí.

Je tedy otázkou, jestli volba cíle x volba cesty.

Vojtěch tímto tématem vyvolal diskusi o tématu zakázky.

 

Jan Sueneé Marek: Konstelace, spontánní bubnování a zpěv, jako cesta vyladění na systém

Sueneé se věnuje spontánnímu bubnování, které užívá i při práci s konstelacemi.

Nabízí jej zástupcům tehdy, pokud je systém zaseklý, zástupci mezi sebou komunikují prostřednictvím bubnování, nebo zpěvu, kdy spontánní umělecký projev vede ke katarzi.

Po krátké ukázce přešel Jan k bubnování, ke kterému se připojilo několik dalších účastníků.

Autor: Miroslav Hajduk

Česká asociace systemických konstelací

Česká asociace systemických konstelací (ČASK) je sdružení facilitátorů, lektorů, studentů a podporovatelů systemických konstelací v České republice. Mise ČASK je propojení lidí, sdílení informací, rozvoj metody systemických konstelací a podpora naších členů za účelem společného růstu.

Facebook stránka ČASK

© Copyright 2021 - Všechna práva vyhrazena
Click me
facebook-squareenvelope-square