Konstelační anatomie schizofrenie

05/01/2016
Autor: Miroslav Hajduk
Kategorie: 
Štítky:

Konstelační anatomie schizofrenie

Schizofrenie patří mezi psychotické poruchy a je to multifaktoriálně podmíněné onemocnění. Je charakterizovaná poruchou kontaktu s realitou. Nejčastější formou je paranoidní schizofrenie.

Paranoidní prožívání ve všeobecnosti zahrnuje:

 • Pocity ohrožení
 • Strach ze smrti
 • Témata zabití
 • Témata pachatele a oběti
 • Pocity pronásledovaní
 • Ztrátu intimity, pocitu soukromí
 • Podprahovou, někdy otevřenou nenávist
 • Aktivaci obran s potřebou unikat, vyhýbat se, schovávat se, v akutní dekompenzaci i útočit

Začátek schizofrenie je spojený s pocity:

 • obrovské nejistoty
 •  zmatku
 • nespecifického strachu
 • že se něco děje, něco visí ve vzduchu
 • vztahovačnosti

Vyústěním těchto často nesnesitelných pocitů je tzv. velké odhalení, kdy si nemocný pospojuje jednotlivé souvislosti s paranoidní interpretací a zformuje si blud. Představuje chorobné přesvědčení. Blud pomáhá před rozpadem, fragmentací oslabeného ega. Nedá se vyvrátit žádnými argumenty.

Paranoidní blud: sledují mě, chtějí mi ublížit, zesměšnit, uškodit, zabít. Na základě chorobné interpretace těchto pocitů a přesvědčení se formuje velikášský blud, případně religiózní blud.

Velikášský blud: jsem výjimečný, důležitý, velký.

Religiózní blud: jsem svatý, jsem spasitel, mám nadpřirozené schopnosti (ve formě halucinací).

Konstelační pohled na schizofrenii: podkladem je tzv. Trauma z narušeného systému rodinných vazeb. Tento typ traumatu původně popsal německý psycholog a konstelář Franz Ruppert.   To znamená, že v rodě daného klienta je možné vysledovat vraždu (t.j., že někdo z rodu spáchal vraždu, nezřídka v rámci dané rodiny).  Většinou se to týká 2-4 generací dozadu (dědové, babičky a jejich sourozenci, linie pradědečků a prababiček, popřípadě linie prapra-). Ta první generace po linii, kde se vraždilo, nebývá zpravidla zasažená. Specifikem je, že se jedná o úmyslné zabití, které nebylo nikdy pořádně vyšetřené, odhalené, potrestané. V rodu tím vzniká tabu, tajemství. Zbláznit se je někdy lehčí než vydržet a snést bolest. V rámci loajality ke svým předkům se impulz zbláznit se přesouvá na další generace. Přesun je nejčastější ob generaci (prarodiče --> děti)

Prožívání vraha zahrnuje:

 • Strach z odhalení
 • Potřeba utajování
 • Pocity nejistoty
 • Nedůvěřivost
 • Uzavřenost před světem
 • Vysokou potřebu kontroly
 • Aktivaci témat oběť/pachatel
 • Aktivaci obran - potřeba unikat, zahlazovat stopy, případně útočit
 • Část duše vraha spojená s vraždou se často odštěpí (vznik podobného rozštěpení jako u traumatu)

podle F.Rupperta, 2008

 

Je velmi zajímavé srovnat prožívání vraha a prožívání člověka se schizofrenií v její akutní fázi. Do velké míry se totiž překrývá. Za pozornost také stojí paralela, kdy lidi se schizofrenií (v její akutní fázi) společnost izoluje, zavírá na psychiatrie, zbavuje je osobní, často i fyzické svobody, podobně jako vrahy v nápravných zařízeních. Jako kdyby lidé se schizofrenií odžívali trest za své nepotrestané předky.

Jak se projevuje téma vraždy v konstelaci schizofrenního klienta?

 • V konstelaci je přítomná traumatická energie (zástupci jsou často v transu/změněném stavu vědomí)
 • Zástupce rodiče schizofrenního klienta, v jehož linii se stala vražda, si často pantomimicky zacpává uši, zakrývá oči, choulí se do klubka. Nechce vidět ani slyšet.
 • V případě, že se stala vražda v generaci praprarodičů, tak tyto projevy vykazují také prarodiče.
 • Zástupce klienta stojí zády k danému systému, k členům rodiny spojených s tématem vraždy, eventuálně k historii rodiny
 • Zástupce klienta sice stojí v systému, ale mívá často celou dobu zavřené oči a je v transu. Na rozdíl od rodičů či prarodičů „slyší“, někdy dokonce vidí (otevírá oči), ale bez chybějícího kontextu, neví, co vlastně vnímá
 • Doléhá k němu dění v systému - „nějaké hlasy z dálky“ (v životě klienta se to projevuje v podobě akustických halucinací)
 • Prakticky celou dobu zůstává nehybně stát na jednom místě (rigidita)

Temná historie rodiny na člověka se schizofrenií často doléhá, ale protože bývá silným tabu, ten neumí svoje pocity a zážitky zasadit do kontextu. Tyto zážitky vypadají jako nesmyslné, tematicky však symbolizují vražednou minulost rodiny. Jednou z podmínek, aby se uvolnilo systemické zapletení, je, aby pachatel převzal zodpovědnost za svoje činy. Konstelačně to znamená, aby se konfrontoval s činem a obětí. To zároveň pomáhá zástupci schizofrenního klienta, aby se kontaktoval s historií rodiny, tedy se otočil k systému čelem, otevřel oči, přišel blíže. Bývá to velice silným a osvobozujícím momentem celé konstelace.

K nejčastějším zapletením s tématem vraždy patří válečné zločiny, genocidy, vraždy dětí svými rodiči, vraždy partnerů.

Jaké role jsou důležité v takových systémech?

 • Pachatel/Pachatelé a Oběť/Oběti
 • Energie vraždy, Temná struktura (pomáhá amplifikovat událost a potřebu nést zodpovědnost)
 • Energie lásky, Světlo, Anděl, Anděl Milosrdenství (pomáhají amplifikovat naději, čistotu, vyvažují to temné, co se stalo) – archetypální zdroje
 • Osobní zdroje klienta
 • Temná historie rodiny, Temný osud rodiny (představují kontext; důležitá role v případě, že se vražedné vzorce opakovaly i v hlubší historii)

Pokud dojde k léčivému procesu v dané rodině, to ještě neznamená, že klient se schizofrenií se uzdraví, popřípadě dojde ke zlepšení jeho stavu. Na schizofrenním onemocnění se podílí spousta faktorů, uzdravení systému je však důležitou podmínkou procesu léčení.

Tento konstelační pohled představuje jeden z úhlů pohledu, přičemž primárně vychází z mých letitých zkušeností, které doplňuji o zkušenosti Berta Hellingera a Franze Rupperta. Nepředstavuje dogma ani jedinou pravdu, spíše jeden z funkčních modelů obrazu schizofrenie.

Česká asociace systemických konstelací

Česká asociace systemických konstelací (ČASK) je sdružení facilitátorů, lektorů, studentů a podporovatelů systemických konstelací v České republice. Mise ČASK je propojení lidí, sdílení informací, rozvoj metody systemických konstelací a podpora naších členů za účelem společného růstu.

Facebook stránka ČASK

© Copyright 2022 - Všechna práva vyhrazena
Click me
facebook-squareenvelope-square