Generační účty mezi muži a ženami

12/04/2013
Autor: Helena Červinková
Kategorie: 
Štítky:

Generační účty mezi muži a ženami

Na úvod začnu dost dramaticky, ale je to pro dobré pochopení, kam až může problém přerůst v současných generacích.

Účastnila jsem se výcvikových rodinných konstelací a zadání konstelace klienta znělo: „Chci se dozvědět, proč si moje matka vzala život v pátém měsíci dalšího těhotenství. Otec neví o ničem, co by mohlo být důvodem.“

Byla postavena původní rodina a nic se nedělo, zástupci se k sobě chovali mírně a vlídně. Shodou okolností jsem byla postavena do konstelace jako Důvod. Cítila jsem za sebou dlouhou řadu generačních žen, které zažívaly emoce pomsty, zášti, nevyřízených účtů s muži. Když jsem to nahlásila v roli zástupce vedoucímu konstelace, postavil ke mně generačního muže. Konstelace se začala neobvykle odehrávat na dvou územích. Jedno patřilo původní rodině klienta a do druhého jsme byli vykázáni coby generační zástupci mužů a žen my dva. Oba jsme prožívali boj na život a na smrt. Oba jsme používali mlčky a s naprostým vtažením do tohoto boje veškerou strategii specifickou pro ženy vůči mužům a naopak. Pochopila jsem obrovskou emoční sílu, která vysvětlovala děsivý čin matky - pomstu mužům. Protože nic horšího snad nemůže být, než-li vzít si život i s plodem otce a zanechat mu malé dítě (klienta) na starost. Postupem času jsem začala tomuto fenomenu říkat generační účty.

Téma generačních účtů jsem začala používat jak v poradenské praxi, tak při specifických zadáních rodinných konstelací. Nikdy už to nebylo tak silné, ale přesto uvolnění generačních účtů přináší podstatné zharmonizování partnerských vztahů. Tím, že se účty zobrazí ve vědomí klienta, že může rozlišit co patří jemu samému a co pochází z generačních genderových křivd, že může klient převzít měřítko své vlastní reality, stanovit si své vlastní nároky na partnera a zbavit se emocí kumulovaných generačními liniemi, proto vše, se stojí za to zabývat tímto tématem.

Mezi nejsilnější témata generačních účtů patří jak pro ženy, tak pro muže:

  • ten pravý muž/žena pro mne (ten, kterého si mohu zvolit já, ne kterého volí moji rodiče, majetkové poměry, společenská třída, kulturní prostředí nebo strategie generačních žen: př. silné ženy volí slabé muže apod.)
  • loajalita páru, můžeme říci vzájemná oddanost (bez předsudků společenských, náboženských nebo rasových), připomínám i Hellingerovské muž ženě slouží, žena muže následuje
  • rovnocennost obou pohlaví (důsledky patriarchátu, matriarchátu)

Stavění konstelace:

  • pět zástupců za generace žen do řady za sebou
  • pět zástupců za generace mužů do řady za sebou a vedle řady žen
  • zástupce za klienta
  • tři zástupci, každý za jedno z uvedených témat

Zástupce s tématy se postaví prvně před řadu generací žen, je-li to klientka, a řeší jednotlivá témata jak s generacemi žen, tak generacemi mužů. Jde-li o klienta, začíná s generací mužů ve vztahu k ženám. Pět zástupců za generace vytvoří již silnou energii, která může generace reprezentovat. Je třeba každé téma, tak jak se vynoří, konzultovat nejen se zástupcem, ale i s klientem, který sedí na „horké židli“a uvědomuje si souvislost s jeho vlastní realitou. Na konci konstelace se zástupce s klientem vymění, klient si stoupne před generace a požádá o svolení žít svůj vlastní život. Lze dostavět následně i partnera klienta do konstelace, aby byla vidět konečná reakce v konstelaci.

Byla bych ráda, pokud někdo postaví uvedenou konstelaci, aby mi sdělil průběh či neobvyklou reakci nebo doplnil možnosti. Nehodlám polemizovat o tom, jak by teoreticky měla či neměla konstelace vypadat. Zajímá mne jen zkušenost z jejího postavení.

Autorka: Helena Červinková. Kontakt: cervinkova@distres.cz

Česká asociace systemických konstelací

Česká asociace systemických konstelací (ČASK) je sdružení facilitátorů, lektorů, studentů a podporovatelů systemických konstelací v České republice. Mise ČASK je propojení lidí, sdílení informací, rozvoj metody systemických konstelací a podpora naších členů za účelem společného růstu.

Facebook stránka ČASK

© Copyright 2021 - Všechna práva vyhrazena
Click me
facebook-squareenvelope-square