Výcvik ve fenomenologické psychologii, Procesu životní integrace LIP a konstelační práci - 1. modul

Autor:
Petra Pejchalová

Datum a čas konání:

01.11.2023 17:00 - 05.11.2023 15:00

Místo konání:

Farm Lovětín, Jarošov nad Nežárkou, okr. Jindřichův Hradec
View Calendar
01/11/2023 17:00 - 05/11/2023 15:00

Komplexní výcvik v terapeutické a konstelační práci založené na metodě a přístupu Dr. Wilfrieda Nellese. Tento přístup výchází z jeho modelu vývoje lidského vědomí a v praktické práci je zakotven v tzv. Procesu Životní Integrace (LIP).

 

Do výcviku je možno vstoupit do začátku 2. modulu 24.1.2024.

 

Hlavní stupeň výcviku je jádrem práce W. Nellese a jeho kolegů v partnerských Nelles Institutech, kterou společně rozvinuli během posledních 12 let.

 

Probíhá v uzavřené skupině v průběhu necelých 2 let.

W. Nelles je hlavním garantem výcviku a vede 2 moduly, ostatní moduly vede mezinárodní tým hostujících lektorů a Nellesových úzkých spolupracovníků - zakladatelů partnerských Nelles Institutů v různých evropských zemích.

 

Ve výcviku

  • se naučíte a osvojíte si fenomenologický postoj v terapii, poradenství a konstelační práci. Fenomény rozhodují, kudy se bude cesta ubírat, ne my;
  • si osvojíte teorii modelu vědomí a praxi Procesu životní integrace;
  • zprostředkováváme psychoterapii jako lékařskou vědu pro duši, jenž člověka chápe jako přirozenou a duševní bytost;
  • zažijete a osvojíte si praxi "dospělé" konstelační práce, která bez dramatizací působí na pochopení, uvědomění a rozšiřování srdce;
  • se vydáte na intelektuální dobrodružství, při němž se budeme zabývat velkými otázkami života a lidství, např. ohledně vztahu přírody a kultury, jednotlivce a kolektivu, minulosti, přítomnosti a budoucnosti, Boha a světa, ve vztahu k našemu osobnímu životu;
  • se pro vás započne proces, který hluboce změnil osobní život mnoha účastníků před vámi;
  • nezažijete žádný moderní "skill training", ale vybrušování nejcennějších nástrojů pro práci s lidmi: Vašeho ducha (vědomí) a Vašeho srdce.
 

Proces životní integrace - LIP (Lebens-Integrations-Prozess) je nová forma terapeutické práce s konstelacemi. Narozdíl od rodinných nebo systemických konstelací nejde o vztahy k druhým lidem nebo místo a roli ve skupině (systému), ale čistě a jen o jednotlivce a jeho vnitřní postoj sama k sobě.

Zástupcům jsou v LIP konstelaci přidělena pevná místa, která reprezentují stupně vědomí (dítě v lůně, dítě, dospívající...) vyplývající z teorie W. Nellese o vývoji lidského vědomí a v ní popsaných (sedmi) stupňů života a vědomí. Klient sám stojí na místě dospělého.

 

Proces životní integrace však není jen speciální konstelační formát. Aby se náš život mohl skutečně usadit a integrovat do našeho vědomí, je zapotřebí určitého postoje k životu. A tento postoj a jeho předávání je jádrem (nebo duší) LIPu a celé práce W. Nellese.

LIP je založen na pochopení, že náš život a vše, co se v něm stalo (tedy naše osobní minulost i minulost našeho původu a rodiny), je naprosto bez jakékoli alternativy, a že je tedy v tomto smyslu všechno „správně“ tak, jak to je a jak to bylo.

Více o Procesu životní integrace ZDE >>>

 

 

Struktura výcviku následuje model stupňů vývoje lidského života a vědomí.

Postupujeme při tom vždy celostně, to znamená, že tělesný, duševní a duchovní vývoj i pohyby osobního a světového vědomí chápeme jako různé roviny jednoho a téhož procesu. Stejně tak jde probírání terapeutických témat ruku v ruce s otázkami týkajícími se praktického života v daném životním stupni.

Osnova výcviku zahrnuje i aplikaci filozofie LIPu v dalších životních a terapeutických oblastech, např. při práci s partnerskými vztahy, práci se zdravotními symptomy nebo v organizacích a firmách.

 

STRUKTURA VÝCVIKU

8 modulů á 4,5 - 5 dní v průběhu 19 měsíců = celkem 37 dní, tj. 296 výukových hodin

 

1. modul 1. – 5. 11. 2023   Petra Pejchalová  (ČR)

1. a 2. stupeň vědomí - období v děloze a symbiotické vědomí jednoty, dětství a skupinové vědomí

2. modul 24. – 28. 1. 2024   Martin Vachuška  (ČR)

3. stupeň vědomí - dospívání a mládí, vědomí "Já" a moderna

3. modul 10. - 14. 4. 2024   Thomas Geßner  (Německo)

LIP a nevědomá láska vs. sebeláska ve vztazích a partnerství

4. modul 5. - 9. 6. 2024   Wilfried Nelles  (Německo)

4. stupeň vědomí - dospělost a duchovní zrození, "vědomí sebe sama", fenomenologický přístup

5. modul 25.- 29. 9. 2024   Ruedi Eggerschwiler  (Švýcarsko)

5. stupeň vědomí - pozdní dospělost a "vědomí Ducha", stárnutí jako duševní expanze

6. modul 15. - 19. 1. 2025   Coen Aalders (Nizozemí)

LIP v koučinku, práce ve firemním prostředí, firemní kultura podle stupňů vědomí

7. modul 9. - 13. 4. 2025   Petra Pejchalová ( ČR)

Supervize. Charakterové typy podle Reicha v LIPu. Otázky z vlastní praxe.

8. modul 28. 5. - 1. 6. 2025   Wilfried Nelles  (Německo)

7. stupeň – stáří a "vědomí jednoty". Smrt a "vědomí ničeho a všeho". Smrt a zrození, zánik a vznik. Shrnutí a závěr.

 

 

VÍCE INFO A REGISTRACE:

 

http://wilfried-nelles.cz/event/vycvik-ve-fenomenologicke-psychologii-procesu-zivotni-integrace-lip-a-konstelacni-praci/

Click me
facebook-square