Po
Út
St
Čt
So
Ne
Květen
Květen
Květen
1
2
3
 • 1. EVROPSKÁ KONFERENCE INTEGRAČNÍ KONSTELAČNÍ PRÁCE LIP
  09:00 -17:00
  03/06/2023-04/06/2023

  Motto:

  "Skutečná pandemie moderny se odehrává v duši a vyžaduje odpověď od psychologie, a to od psychologie, která se nezaměřuje pouze na nitro jednotlivce, ale zohledňuje i ducha naší doby, který utrpení jednotlivce vůbec vytváří - a dívá se tak na niternou stránku života i světa společně. Psychologie, která pokračuje v záměru osvícenství tím, že duši a vědomí člověka iniciuje do nového stupně života: stupně dospělého člověka."

  Wilfried Nelles

   

  HLAVNÍ TÉMATICKÉ OKRUHY:

  • Vývoj kolektivního vědomí lidstva a jeho odraz ve společnosti a v duši člověka
  • Proces životní integrace LIP jako nejnovější trend v konstelační práci
  • Fenomenologická psychologie jako odpověď na ducha doby

   

  PROGRAM:

  Sobota:

  9:30 - 9:45     Slavnostní zahájení a úvodní slovo

  9:45 - 11:30    Wilfried Nelles: Proces životní integrace jako iniciace duše do dospělého vědomí - přednáška následovaná besedou a dotazy z publika

  11:30 - 11:50   Coffee break

  11:50 - 13:30   Ruedi Eggerschwiler: Kým budu, když nebudu vším tím, čím si myslím, že jsem - přednáška následovaná besedou a dotazy z publika

  13:30 - 15:00  Pauza na oběd

  15:00 - 16:30  Praktické workshopy:

  •    Bettina Schneebeli: Mindfulness v konstelační práci
  •    Martin Vachuška: Staň se člověkem, kterým odjakživa jsi

  16:30 - 17:00  Coffee break

  17:00 - 18:30  Panelová diskuse se všemi hosty - moderuje Petra Pejchalová - a křest knihy Wilfrieda Nellese "Svět, ve kterém žijeme"

   

  Neděle:

  10:00 - 11:40   Coen Aalders: Vědomí a stát - přednáška následovaná besedou a dotazy z publika

  11:40 - 12:00   Coffee break

  12:00 - 13:30  Anne Petersen: Válka proti své přirozenosti - přednáška následovaná besedou a dotazy z publika

  13:30 - 15:00  Pauza na oběd

  15:00 - 16:30  Praktické workshopy:

  • Wilfried Nelles: Ukázky práce s LIP
  • Petra Pejchalová: Buď-anebo - jak LIP přemosťuje vnitřní rozpolcenost

  16:30 - 16:45  Coffee break

  16:45 - 17:00  Slavnostní zakončení konference

   

  Účast na konferenci je jedním z předpokladů pro účast ve Výcviku ve fenomenologické psychologii, Procesu životní integrace LIP a konstelační práci 2023-25. Více info najdete v popisu výcviku.

   

  Detailní informace ke konferenci a přihlášení ZDE

 • 1. Evropská Konference integrační konstelační práce LIP
  09:30 -18:00
  03/06/2023-04/06/2023

  INFO A REGISTRACE ZDE >>>

  Motto:

  "Skutečná pandemie moderny se odehrává v duši a vyžaduje odpověď od psychologie, a to od psychologie, která se nezaměřuje pouze na nitro jednotlivce, ale zohledňuje i ducha naší doby, který utrpení jednotlivce vůbec vytváří - a dívá se tak na niternou stránku života i světa společně. Psychologie, která pokračuje v záměru osvícenství tím, že duši a vědomí člověka iniciuje do nového stupně života: stupně dospělého člověka."

  Wilfried Nelles

   

  • Vývoj kolektivního vědomí lidstva a jeho odraz ve společnosti a v duši člověka
  • Proces životní integrace LIP jako nejnovější trend v konstelační práci
  • Fenomenologická psychologie jako odpověď na ducha doby

   

  PROGRAM:

  Sobota:

  9:30 - 9:45     Slavnostní zahájení a úvodní slovo

  9:45 - 11:30    Wilfried Nelles: Proces životní integrace jako iniciace duše do dospělého vědomí - přednáška následovaná besedou a dotazy z publika

  11:30 - 11:50   Coffee break

  11:50 - 13:30   Ruedi Eggerschwiler: Kým budu, když nebudu vším tím, čím si myslím, že jsem - přednáška následovaná besedou a dotazy z publika

  13:30 - 15:00  Pauza na oběd

  15:00 - 16:30  Praktické workshopy:

  •    Bettina Schnäbeli: Mindfulness v konstelační práci
  •    Martin Vachuška: Staň se člověkem, kterým odjakživa jsi

  16:30 - 17:00  Coffee break

  17:00 - 18:30  Panelová diskuse se všemi hosty - moderuje Petra Pejchalová - a křest knihy Wilfrieda Nellese "Svět, ve kterém žijeme"

   

  Neděle:

  10:00 - 11:40   Coen Aalders: Vědomí a stát - přednáška následovaná besedou a dotazy z publika

  11:40 - 12:00   Coffee break

  12:00 - 13:30  Anne Petersen: Válka proti své přirozenosti - přednáška následovaná besedou a dotazy z publika

  13:30 - 15:00  Pauza na oběd

  15:00 - 16:30  Praktické workshopy:

  • Wilfried Nelles: Ukázky práce s LIP
  • Petra Pejchalová: Buď-anebo - jak LIP přemosťuje vnitřní rozpolcenost

  16:30 - 16:45  Coffee break

  16:45 - 17:00  Slavnostní zakončení konference

   

  Účast na konferenci je jedním z předpokladů pro účast ve Výcviku ve fenomenologické psychologii, Procesu životní integrace LIP a konstelační práci 2023-25. Více info najdete v popisu výcviku.

   

  PŘÍSPĚVKY PŘEDNÁŠEJÍCÍCH PODROBNĚ:

   

  Wilfried Nelles (Německo): Proces životní integrace jako iniciace duše do dospělého vědomí

  Kde se odehrává skutečná pandemie naší doby? Neodehrává se v naší duši? Potřebujeme uvidět, že v utrpení naší duše se nezrcadlí pouze naše biografie, ale i kolektivní duch doby. Jako odpověď potřebujeme novou psychologii, takovou, která pokračuje v záměru osvícenství - tím, že duši a vědomí člověka zasvětí do nového stupně života: stupně dospělého člověka.

  Tento úvodní příspěvek bude uvedením do tématiky modelu stupňů vědomí, tak jak se Wilfriedu Nellesovi vyjevil před 16 lety, o stupních vědomí na kolektivní a individuální rovině a o jejich vzájemné korelaci.

  O tom, jak a čím může být Proces životní integrace LIP zasvěcením do dospělosti a proč vůbec jako společnost potřebujeme dospět.

   

  Ruedi Eggerschwiler (Švýcarsko): Kým budu, když nebudu vším tím, čím si myslím, že jsem

  Naše identita, to znamená naše vědomí Ega, je souborem obrazů a představ, kterými si myslíme, že jsme. Tyto obrazy pocházejí z naší biografie a mají různé zdroje. Když jsme třeba jako děti byly neustále označovány za líné nebo mimořádně chytré, začneme tomu věřit. Co se stane, když tyto nálepky, které si sami vytváříme, a které jsou na nás nanášeny, necháme být?

  Naše vědomí ega se oslabí a ztratíme domnělou pevnou půdu pod nohama. Uvědomíme si, že jsme malou neosobní částečkou velkého pohybu života, a začneme dělat to, co od nás situace vyžaduje. Můj příspěvek bude o zvědomování si bezmocnosti našich egocentrických možností a jeho účinky na každodenní život.

  Jak LIP, tak konstelační práce i meditativní ponoření do ticha mají za cíl zbavit naše ego moci, abychom mohli padnout do života, bez záchranných sítí konceptů, představ a snů.

   

  Coen Aalders (Nizozemí): Stát a vědomí

  Stát odráží společnost a vládne jí, odráží nás a vládne nám.

  Není ale stát také objektem vývoje vědomí, tak jak jeho různé vývojové stupně představuje model LIPu?

  A co pak vývoj vědomí státu znamená pro jeho občany a občanky? A když se vědomí státu nevyvíjí, co to znamená pro nás jako jeho občany a občanky, pro nás jako účastníky konference?

  Coen Aalders, který se zaměřuje na aplikaci modelu stupňů vědomí v koučinku, při práci s firmami a v change managementu, představí vývoj vědomí a jeho stupně z hlediska státu a jeho fungování.

   

  Anne Petersen (Německo): Válka proti své přirozenosti

  Jsme ve válce, ne s Ukrajinou, ale sami se sebou, se svou vlastní přirozeností. Bojujeme proti své biologii (ze starořeckého βίος bíos „život“ a λόγος lógos zde: „učení“), proti tomu, co nás chce život naučit.

  Jako žena jsem své biologii "vydaná na pospas" v obzvlášť velké míře. Skrze menstruaci se stáváme ženou a můžeme dát život dětem. Co dál však dělá ženství ženstvím a pomáhají nám skutečně jako ženám momentální diskuse o zrovnoprávnění žen? Nebo se pod tímto pojmem spíše odehrává válka proti ženskosti a samy sobě jsme si tak nejostřejšími protivnicemi?

  V LIPu jde o to, nechat se zasáhnout tím, co je, ne tím, co bychom si přáli. To také znamená nechat se zasáhnout ženou, kterou jsem, a ženu, kterou bych ráda byla, nechat jít. Teprve pak se může dostavit mír: Když jsme ochotni naslouchat životu, své biologii a následovat je.

   

  Bettina Schnäbeli (Švýcarsko): Mindfulness v konstelační práci

  Postoj všímavosti je vědomé rozhodnutí zůstat v přítomném okamžiku otevřený, přítomný a v prostoru nevědění.

  Fenomény, které se objeví a vyplouvají, vnímáme a nahlížíme bez posuzování.

  Všímavost podporuje konstelační práci a je nosným prvkem i v terapii i poradenství.

  V praktickém workshopu budeme moci na vlastní kůži zakusit, jak meditace a mindfulness může podpořit konstelační práci.

   

  Petra Pejchalová (Česká republika): Buď - anebo jako typický vnitřní rozpor v konstelační práci  

  V našem vnitřním světě se někdy pohybujeme ve vnitřním rozporu mezi dvěma zdánlivě protichůdnými póly, máme pocit, že je v nějaké situaci nebo oblasti života možné jen "budˇ- nebo".

  LIP nám pomáhá uvidět, že tento rozpor často pramení z protichůdných postojů dítěte a dospívajícího v nás, kteří si museli rozvinout různé strategie, jak s určitými situacemi naložit a zvládnout je.

  A LIP také ukazuje cestu ven - vnitřním přechodem do dospělého vědomí, kde se toto "budˇ-nebo" rozpouští a zároveň všechny předešlé stupně obsáhne.

  Součástí workshopu bude teoretická část i praktická ukázka.

   

  Martin Vachuška (Česká republika): Staň se člověkem, kterým odjakživa jsi

  Jak se promění můj pohled na život, sebe sama a mé vztahy, pokud připustím, že ten, kým se mám stát, není vůbec libovolné, ale již od početí dané?

  Jak to změní pohled na psychologii, terapii a „osobní růst“? Jednou z odpovědí je Proces životní integrace - LIP – a fenomenologický terapeutický přístup.

   

  MÍSTO KONÁNÍ: 

  Karlínské Spektrum, Karlínské náměstí 7, Praha 8

   

  VSTUPENKY:

  VARIANTY:

  PODPORUJÍCÍ VSTUPNÉ:  5950,- Kč

  EARLY BIRD PODPORUJÍCÍ VSTUPNÉ DO 15. 4. 2023:  5650,- Kč

  Zakoupením vstupenky vyjádříte podporu pro konání dalších akcí Nelles Institutu ČR a vydání dalších knih W. Nellese. Vstupenka zahrnuje 2-denní program konference s drobným občerstvením, video záznam celé konference a výtisk nové knihy W. Nellese

   

  ZÁKLADNÍ VSTUPNÉ:  4950,- Kč

  EARLY BIRD ZÁKLADNÍ VSTUPNÉ DO 15. 4. 2023:  4650,-Kč

  Vstupenka zahrnuje 2-denní program konference s drobným občerstvením

   

  ABSOLVENTI NEBO PŘIHLÁŠENÍ NA VÝCVIK LIP:  4850,-Kč

  EARLY BIRD ABSOLVENTI NEBO PŘIHLÁŠENÍ NA VÝCVIK LIP DO 15. 4. 2023: 4400,-Kč 

  Vstupenka zahrnuje 2-denní program konference s drobným občerstvením

   

  VIDEO ZÁZNAM CELÉ KONFERENCE:  890,- Kč

   

  VSTUPENKY ZDE >>>

   

  O přednášejících:

   

  Wilfried Nelles, Dr. phil., M.A.

  Narozen 1948, vyrůstal a nyní znovu žije v německém regionu Eifel. Je ženatý a je otcem dvou synů.                                                                                                     Klasicky humanitně vzdělán, poté po studiu politologie, sociologie a psychologie skončil spíše náhodně nežli chtěně na poli vědy. Stal se vedoucím velké interdisciplinární vědecké skupiny v oblasti společenských věd. Následujících dvanáct let působil jako vědecký pracovník a docent (na univerzitách v Bonnu a Wuppertalu), během tohoto období zveřejnil pět knih a mnoho vědeckých článků. Mezitím odpromoval, ale už ne(do)habilitoval, protože zjistil, že tahle cesta je pro něj u konce. Od počátku 80. do poloviny 90. let duchovně putovní, hledačská a učednická léta u Osha, intenzivní sebepoznávání a výcviky v různých metodách humanistické psychologie, desetiletá zkušenost s vedením sebepoznávacích a meditačních skupin až do setkání s rodinnými konstelacemi v roce 1996.

  Poté se plně věnoval rodinným konstelacím a hodně o nich psal. Po oddělení se od Berta Hellingera, s jehož novou prací (od 2006) už nebyl v souznění, rozvinul ve více krocích nový druh konstelační práce, který nazývá Proces životní integrace. Pozornost se zde nezaměřuje na vztahy k rodině (na tzv. systemický aspekt), ale na náš vlastní život a rozpoznání jeho vnitřních souvislostí. Jeho osobně přivedl Proces životní integrace k tomu, že spolu se svým synem Maltem založil Nelles-Institut (www.nellesinstitut.de), jenž je aktivní po celém světě.

   

  Ruedi Eggerschwiler

  Vystudoval aplikovanou psychologii a od roku 1996 pracuje jako terapeut, kouč a konstelář.  Zpočátku se zaměřoval především na rodinné konstelace. V roce 2012 se setkal s Wilfriedem Nellesem a poznal tak LIP. Už po prvním procesu bylo jasné, že tohle se stane jeho novým zaměřením.

  Čím hlouběji se do tohoto procesu s s ním spojeného fenomenologického postoje nořil, tím více ho tento nový pohled na život začal proměňovat, a to zdaleka nejen v pracovní oblasti.

  Kromě toho se tak propojily jeho dvě srdeční záležitosti: 30-letá praxe zenové meditace a konstelační práce.

  www.eggerschwiler.ch

   

   Coen Aalders

  Zkušený nizozemský manažer změnových procesů a transformace. Svou kariéru začal jako důstojník Královského nizozemského námořnictva, především jako projektový manažer mezinárodních nákupních operací. Coen má magisterský titul jako právník (Radboud Univerzita Nijmegen), firemní psycholog (INSEAD, Fontainebleau) a u Wilfrieda Nellese studoval systemické konstelace a jako jeden z prvních už od r. 2010 Proces životní integrace (LIP). U MIT v Bostonu se do hloubky seznámil s „Theory U“.

  Vyniká řadou zkušeností z oblasti firemního rozvoje, fúzí, změny firemní kultury a krizového managementu; a to jak ve veřejném, tak soukromém sektoru. Coen pracuje na národní i nadnárodní úrovni, mj. pracoval jako národní ředitel u francouzské technologické a poradenské firmy Devoteam, poté jako ředitel nizozemského zemského registru, později jako starosta několika měst, nakonec jako děkan jedné z fakult Erasmus Univerzity v Rotterdamu. Kolegové o něm říkají, že je „autentický, visionářský, angažovaný a s jasnou hlavou”.

  www.coenaalders.nl

   

  Anne Petersen

  Jako dcera dělníka jsem se často cítila na nesprávném místě. Ale už během mého studia sociologie jsem pochopila, že můj původ je hodnotným zdrojem. Abych tento zdroj mohla využít v jeho plnosti, je zapotřebí hluboké srozuměnosti se svou biografií. Proces životní integrace můžu vést přesně tam: K jasnému Ano svému životu, tak jak momentálně je a jak se do této chvíle odvíjel.

  Mé roky zkušeností s vedením duchovních nakladatelství, moje vlastní duchovní praxe a má láska k mluvenému i psanému slovu jsou přirozenou součástí mé práce terapeutky a konstelářky.

  Foto: Steffi Behrmann

   

  Bettina Schnäbeli

  Od mých prvních zkušeností s konstelační prací před 20 lety mě zasahovala hloubka a efektivnost této práce a už mě to nikdy nepustilo. V posledních 15 letech mě hodně ovlivnily různé výcviky v psychologii zaměřené na tělo (IKP) a ve všímavosti  (mindfulness, MBSR, meditace, jóga). Nesčetné zkušenosti a učení, kterých se mi dostalo skrze fenomenologickou psychologii, konstelační práci a proces životní integrace u Ruediho Eggerschwilera, Wilfrieda a Malteho Nelles, mi otevřely nové pole, do něhož může proudit moje vědění a zároveň v něm mohou vznikat nové věci.

  Při provázení klientů jsou pro mě zásadní jasnost a ticho, naslouchání a nechání věcí, aby vznikaly, a přítomnost. Tak může vzniknout něco nového a přijít poznání, o co skutečně jde.

   

  Mgr. Petra Pejchalová

  Vystudovala němčinu a nizozemštinu na filozofické fakultě. Po studiích působila v nadnárodní korporaci jako tlumočnice a asistentka. Pohyb života, osobní krize a touha po poznání a sebepoznání ji však záhy vedl dál, a strávila celkem 3,5 roku sólo cestami po světě. Velkou zkušeností pro ni kromě otevřenosti cesty samotné a pobytu v lůně přírody bylo setkání s náboženstvími Asie, s meditací a s Oshovými a později i dalšími sebezkušenostními a terapeutickými metodami - mnoho z nich mohla poznat při své téměř 20-leté tlumočnické praxi.

  V roce 2007 se setkala s rodinnými konstelacemi a absolvovala výcvik u J. Bhagata Zeilhofera. V roce 2008 se poprvé setkala s Wilfriedem Nellesem jako tlumočnice jeho kurzů. Jeho styl práce ji natolik zaujal, že se stala nejen tlumočnicí, ale i organizátorkou jeho výcviků a seminářů a překladatelkou jeho knih do češtiny. V roce 2017 založila Nelles Institut ČR, v jehož rámci vede své vlastní kurzy a a organizuje a spolufacilituje konstelační výcviky. V její práci se přirozeně snoubí práce s LIPem i dalšími technikami, které během své cesty poznala.

  www.petrapejchalova.cz

   

  Martin Vachuška 

  Už v dětství, dávno před tím, než vystudoval elektro obor, jej zaujala a bavila psychologie. Na cestu „poznávání sebe sama“ jej v roce 1994 přivedly zdravotní potíže, se kterými mu klasická medicína nedokázala pomoci. S rodinnými konstelacemi se potkal v roce 2002.Absolvoval 2 letý konstelační výcvik Průvodce na Cestě.
  Dlouho se zabýval různými přístupy v konstelační práci, ale v jeden moment zjistil, že už to dál není možné. Že je potřeba něco změnit, nebo s touto prací skončit. Téměř rok procházel touto profesní krizí. Věděl, že v této práci chce pokračovat, jen nevěděl jak, aby mu to opět dávalo smysl.

  Po tomto roce se setkal s Wilfriedem Nellesem, jeho modelem vývoje vědomí, přístupem a praktickou prací skrze pohled Procesu životní integrace -LIP - na třídenním semináři a téměř okamžitě věděl, že to je přesně to, co hledal. Absolvoval Hlavní stupeň výcviku Nelles institutu v Integrační konstelační práci a fenomenologické terapii. Vede vlastní semináře, jejichž hlavním pilířem je právě tento přístup. A tento způsob práce zároveň stále proměňuje jeho život. Je také terapeut Shiatsu a Kraniosakrální terapie a akreditovaný instruktor skalního lezení. Miluje svou ženu Vlaďku, syna Vítka, svou rodinu, přírodu, tanec, krásu, lidskou opravdovost a jedinečnost.

  www.martinvachuska.cz

   

   

   

   

   

   

 • Rodinné konstelace - štěstí
  10:00 -17:00
  03/06/2023

  Zvu Vás na objevnou cestu - pojďme si vzpomenout, jaké to bylo, když jsme byli menší. Možná byl náš svět jednodušší, možná jsme měli spoustu přání a vizí jak to bude, až budeme velcí.
  Cesta někdy s sebou přinese i bolesti, někde pod nimi, někde hluboko, bývá radost, štěstí, láska. Zvu Vás je znovuobjevit.

  Na semináři Vám místo slova MUSÍM nabídnu slovo MOHU. Účastníci mohou požádat o konstelaci a nemusí, mohou se stát pouze pozorovateli - až do chvíle, kdy sami usoudí, že nastal jejich čas, kdy se chtějí otevřít, podělit a tím i dostat odpovědi na vlastní otázky, problémy, situace.

  Cena: 1500 Kč

  https://www.letacek.cz/konstelace/praha/rodinne-konstelace-stesti-petr-j-41542

4
 • 1. EVROPSKÁ KONFERENCE INTEGRAČNÍ KONSTELAČNÍ PRÁCE LIP
  09:00 -17:00
  04/06/2023-04/06/2023

  Motto:

  "Skutečná pandemie moderny se odehrává v duši a vyžaduje odpověď od psychologie, a to od psychologie, která se nezaměřuje pouze na nitro jednotlivce, ale zohledňuje i ducha naší doby, který utrpení jednotlivce vůbec vytváří - a dívá se tak na niternou stránku života i světa společně. Psychologie, která pokračuje v záměru osvícenství tím, že duši a vědomí člověka iniciuje do nového stupně života: stupně dospělého člověka."

  Wilfried Nelles

   

  HLAVNÍ TÉMATICKÉ OKRUHY:

  • Vývoj kolektivního vědomí lidstva a jeho odraz ve společnosti a v duši člověka
  • Proces životní integrace LIP jako nejnovější trend v konstelační práci
  • Fenomenologická psychologie jako odpověď na ducha doby

   

  PROGRAM:

  Sobota:

  9:30 - 9:45     Slavnostní zahájení a úvodní slovo

  9:45 - 11:30    Wilfried Nelles: Proces životní integrace jako iniciace duše do dospělého vědomí - přednáška následovaná besedou a dotazy z publika

  11:30 - 11:50   Coffee break

  11:50 - 13:30   Ruedi Eggerschwiler: Kým budu, když nebudu vším tím, čím si myslím, že jsem - přednáška následovaná besedou a dotazy z publika

  13:30 - 15:00  Pauza na oběd

  15:00 - 16:30  Praktické workshopy:

  •    Bettina Schneebeli: Mindfulness v konstelační práci
  •    Martin Vachuška: Staň se člověkem, kterým odjakživa jsi

  16:30 - 17:00  Coffee break

  17:00 - 18:30  Panelová diskuse se všemi hosty - moderuje Petra Pejchalová - a křest knihy Wilfrieda Nellese "Svět, ve kterém žijeme"

   

  Neděle:

  10:00 - 11:40   Coen Aalders: Vědomí a stát - přednáška následovaná besedou a dotazy z publika

  11:40 - 12:00   Coffee break

  12:00 - 13:30  Anne Petersen: Válka proti své přirozenosti - přednáška následovaná besedou a dotazy z publika

  13:30 - 15:00  Pauza na oběd

  15:00 - 16:30  Praktické workshopy:

  • Wilfried Nelles: Ukázky práce s LIP
  • Petra Pejchalová: Buď-anebo - jak LIP přemosťuje vnitřní rozpolcenost

  16:30 - 16:45  Coffee break

  16:45 - 17:00  Slavnostní zakončení konference

   

  Účast na konferenci je jedním z předpokladů pro účast ve Výcviku ve fenomenologické psychologii, Procesu životní integrace LIP a konstelační práci 2023-25. Více info najdete v popisu výcviku.

   

  Detailní informace ke konferenci a přihlášení ZDE

 • 1. Evropská Konference integrační konstelační práce LIP
  09:30 -18:00
  04/06/2023-04/06/2023

  INFO A REGISTRACE ZDE >>>

  Motto:

  "Skutečná pandemie moderny se odehrává v duši a vyžaduje odpověď od psychologie, a to od psychologie, která se nezaměřuje pouze na nitro jednotlivce, ale zohledňuje i ducha naší doby, který utrpení jednotlivce vůbec vytváří - a dívá se tak na niternou stránku života i světa společně. Psychologie, která pokračuje v záměru osvícenství tím, že duši a vědomí člověka iniciuje do nového stupně života: stupně dospělého člověka."

  Wilfried Nelles

   

  • Vývoj kolektivního vědomí lidstva a jeho odraz ve společnosti a v duši člověka
  • Proces životní integrace LIP jako nejnovější trend v konstelační práci
  • Fenomenologická psychologie jako odpověď na ducha doby

   

  PROGRAM:

  Sobota:

  9:30 - 9:45     Slavnostní zahájení a úvodní slovo

  9:45 - 11:30    Wilfried Nelles: Proces životní integrace jako iniciace duše do dospělého vědomí - přednáška následovaná besedou a dotazy z publika

  11:30 - 11:50   Coffee break

  11:50 - 13:30   Ruedi Eggerschwiler: Kým budu, když nebudu vším tím, čím si myslím, že jsem - přednáška následovaná besedou a dotazy z publika

  13:30 - 15:00  Pauza na oběd

  15:00 - 16:30  Praktické workshopy:

  •    Bettina Schnäbeli: Mindfulness v konstelační práci
  •    Martin Vachuška: Staň se člověkem, kterým odjakživa jsi

  16:30 - 17:00  Coffee break

  17:00 - 18:30  Panelová diskuse se všemi hosty - moderuje Petra Pejchalová - a křest knihy Wilfrieda Nellese "Svět, ve kterém žijeme"

   

  Neděle:

  10:00 - 11:40   Coen Aalders: Vědomí a stát - přednáška následovaná besedou a dotazy z publika

  11:40 - 12:00   Coffee break

  12:00 - 13:30  Anne Petersen: Válka proti své přirozenosti - přednáška následovaná besedou a dotazy z publika

  13:30 - 15:00  Pauza na oběd

  15:00 - 16:30  Praktické workshopy:

  • Wilfried Nelles: Ukázky práce s LIP
  • Petra Pejchalová: Buď-anebo - jak LIP přemosťuje vnitřní rozpolcenost

  16:30 - 16:45  Coffee break

  16:45 - 17:00  Slavnostní zakončení konference

   

  Účast na konferenci je jedním z předpokladů pro účast ve Výcviku ve fenomenologické psychologii, Procesu životní integrace LIP a konstelační práci 2023-25. Více info najdete v popisu výcviku.

   

  PŘÍSPĚVKY PŘEDNÁŠEJÍCÍCH PODROBNĚ:

   

  Wilfried Nelles (Německo): Proces životní integrace jako iniciace duše do dospělého vědomí

  Kde se odehrává skutečná pandemie naší doby? Neodehrává se v naší duši? Potřebujeme uvidět, že v utrpení naší duše se nezrcadlí pouze naše biografie, ale i kolektivní duch doby. Jako odpověď potřebujeme novou psychologii, takovou, která pokračuje v záměru osvícenství - tím, že duši a vědomí člověka zasvětí do nového stupně života: stupně dospělého člověka.

  Tento úvodní příspěvek bude uvedením do tématiky modelu stupňů vědomí, tak jak se Wilfriedu Nellesovi vyjevil před 16 lety, o stupních vědomí na kolektivní a individuální rovině a o jejich vzájemné korelaci.

  O tom, jak a čím může být Proces životní integrace LIP zasvěcením do dospělosti a proč vůbec jako společnost potřebujeme dospět.

   

  Ruedi Eggerschwiler (Švýcarsko): Kým budu, když nebudu vším tím, čím si myslím, že jsem

  Naše identita, to znamená naše vědomí Ega, je souborem obrazů a představ, kterými si myslíme, že jsme. Tyto obrazy pocházejí z naší biografie a mají různé zdroje. Když jsme třeba jako děti byly neustále označovány za líné nebo mimořádně chytré, začneme tomu věřit. Co se stane, když tyto nálepky, které si sami vytváříme, a které jsou na nás nanášeny, necháme být?

  Naše vědomí ega se oslabí a ztratíme domnělou pevnou půdu pod nohama. Uvědomíme si, že jsme malou neosobní částečkou velkého pohybu života, a začneme dělat to, co od nás situace vyžaduje. Můj příspěvek bude o zvědomování si bezmocnosti našich egocentrických možností a jeho účinky na každodenní život.

  Jak LIP, tak konstelační práce i meditativní ponoření do ticha mají za cíl zbavit naše ego moci, abychom mohli padnout do života, bez záchranných sítí konceptů, představ a snů.

   

  Coen Aalders (Nizozemí): Stát a vědomí

  Stát odráží společnost a vládne jí, odráží nás a vládne nám.

  Není ale stát také objektem vývoje vědomí, tak jak jeho různé vývojové stupně představuje model LIPu?

  A co pak vývoj vědomí státu znamená pro jeho občany a občanky? A když se vědomí státu nevyvíjí, co to znamená pro nás jako jeho občany a občanky, pro nás jako účastníky konference?

  Coen Aalders, který se zaměřuje na aplikaci modelu stupňů vědomí v koučinku, při práci s firmami a v change managementu, představí vývoj vědomí a jeho stupně z hlediska státu a jeho fungování.

   

  Anne Petersen (Německo): Válka proti své přirozenosti

  Jsme ve válce, ne s Ukrajinou, ale sami se sebou, se svou vlastní přirozeností. Bojujeme proti své biologii (ze starořeckého βίος bíos „život“ a λόγος lógos zde: „učení“), proti tomu, co nás chce život naučit.

  Jako žena jsem své biologii "vydaná na pospas" v obzvlášť velké míře. Skrze menstruaci se stáváme ženou a můžeme dát život dětem. Co dál však dělá ženství ženstvím a pomáhají nám skutečně jako ženám momentální diskuse o zrovnoprávnění žen? Nebo se pod tímto pojmem spíše odehrává válka proti ženskosti a samy sobě jsme si tak nejostřejšími protivnicemi?

  V LIPu jde o to, nechat se zasáhnout tím, co je, ne tím, co bychom si přáli. To také znamená nechat se zasáhnout ženou, kterou jsem, a ženu, kterou bych ráda byla, nechat jít. Teprve pak se může dostavit mír: Když jsme ochotni naslouchat životu, své biologii a následovat je.

   

  Bettina Schnäbeli (Švýcarsko): Mindfulness v konstelační práci

  Postoj všímavosti je vědomé rozhodnutí zůstat v přítomném okamžiku otevřený, přítomný a v prostoru nevědění.

  Fenomény, které se objeví a vyplouvají, vnímáme a nahlížíme bez posuzování.

  Všímavost podporuje konstelační práci a je nosným prvkem i v terapii i poradenství.

  V praktickém workshopu budeme moci na vlastní kůži zakusit, jak meditace a mindfulness může podpořit konstelační práci.

   

  Petra Pejchalová (Česká republika): Buď - anebo jako typický vnitřní rozpor v konstelační práci  

  V našem vnitřním světě se někdy pohybujeme ve vnitřním rozporu mezi dvěma zdánlivě protichůdnými póly, máme pocit, že je v nějaké situaci nebo oblasti života možné jen "budˇ- nebo".

  LIP nám pomáhá uvidět, že tento rozpor často pramení z protichůdných postojů dítěte a dospívajícího v nás, kteří si museli rozvinout různé strategie, jak s určitými situacemi naložit a zvládnout je.

  A LIP také ukazuje cestu ven - vnitřním přechodem do dospělého vědomí, kde se toto "budˇ-nebo" rozpouští a zároveň všechny předešlé stupně obsáhne.

  Součástí workshopu bude teoretická část i praktická ukázka.

   

  Martin Vachuška (Česká republika): Staň se člověkem, kterým odjakživa jsi

  Jak se promění můj pohled na život, sebe sama a mé vztahy, pokud připustím, že ten, kým se mám stát, není vůbec libovolné, ale již od početí dané?

  Jak to změní pohled na psychologii, terapii a „osobní růst“? Jednou z odpovědí je Proces životní integrace - LIP – a fenomenologický terapeutický přístup.

   

  MÍSTO KONÁNÍ: 

  Karlínské Spektrum, Karlínské náměstí 7, Praha 8

   

  VSTUPENKY:

  VARIANTY:

  PODPORUJÍCÍ VSTUPNÉ:  5950,- Kč

  EARLY BIRD PODPORUJÍCÍ VSTUPNÉ DO 15. 4. 2023:  5650,- Kč

  Zakoupením vstupenky vyjádříte podporu pro konání dalších akcí Nelles Institutu ČR a vydání dalších knih W. Nellese. Vstupenka zahrnuje 2-denní program konference s drobným občerstvením, video záznam celé konference a výtisk nové knihy W. Nellese

   

  ZÁKLADNÍ VSTUPNÉ:  4950,- Kč

  EARLY BIRD ZÁKLADNÍ VSTUPNÉ DO 15. 4. 2023:  4650,-Kč

  Vstupenka zahrnuje 2-denní program konference s drobným občerstvením

   

  ABSOLVENTI NEBO PŘIHLÁŠENÍ NA VÝCVIK LIP:  4850,-Kč

  EARLY BIRD ABSOLVENTI NEBO PŘIHLÁŠENÍ NA VÝCVIK LIP DO 15. 4. 2023: 4400,-Kč 

  Vstupenka zahrnuje 2-denní program konference s drobným občerstvením

   

  VIDEO ZÁZNAM CELÉ KONFERENCE:  890,- Kč

   

  VSTUPENKY ZDE >>>

   

  O přednášejících:

   

  Wilfried Nelles, Dr. phil., M.A.

  Narozen 1948, vyrůstal a nyní znovu žije v německém regionu Eifel. Je ženatý a je otcem dvou synů.                                                                                                     Klasicky humanitně vzdělán, poté po studiu politologie, sociologie a psychologie skončil spíše náhodně nežli chtěně na poli vědy. Stal se vedoucím velké interdisciplinární vědecké skupiny v oblasti společenských věd. Následujících dvanáct let působil jako vědecký pracovník a docent (na univerzitách v Bonnu a Wuppertalu), během tohoto období zveřejnil pět knih a mnoho vědeckých článků. Mezitím odpromoval, ale už ne(do)habilitoval, protože zjistil, že tahle cesta je pro něj u konce. Od počátku 80. do poloviny 90. let duchovně putovní, hledačská a učednická léta u Osha, intenzivní sebepoznávání a výcviky v různých metodách humanistické psychologie, desetiletá zkušenost s vedením sebepoznávacích a meditačních skupin až do setkání s rodinnými konstelacemi v roce 1996.

  Poté se plně věnoval rodinným konstelacím a hodně o nich psal. Po oddělení se od Berta Hellingera, s jehož novou prací (od 2006) už nebyl v souznění, rozvinul ve více krocích nový druh konstelační práce, který nazývá Proces životní integrace. Pozornost se zde nezaměřuje na vztahy k rodině (na tzv. systemický aspekt), ale na náš vlastní život a rozpoznání jeho vnitřních souvislostí. Jeho osobně přivedl Proces životní integrace k tomu, že spolu se svým synem Maltem založil Nelles-Institut (www.nellesinstitut.de), jenž je aktivní po celém světě.

   

  Ruedi Eggerschwiler

  Vystudoval aplikovanou psychologii a od roku 1996 pracuje jako terapeut, kouč a konstelář.  Zpočátku se zaměřoval především na rodinné konstelace. V roce 2012 se setkal s Wilfriedem Nellesem a poznal tak LIP. Už po prvním procesu bylo jasné, že tohle se stane jeho novým zaměřením.

  Čím hlouběji se do tohoto procesu s s ním spojeného fenomenologického postoje nořil, tím více ho tento nový pohled na život začal proměňovat, a to zdaleka nejen v pracovní oblasti.

  Kromě toho se tak propojily jeho dvě srdeční záležitosti: 30-letá praxe zenové meditace a konstelační práce.

  www.eggerschwiler.ch

   

   Coen Aalders

  Zkušený nizozemský manažer změnových procesů a transformace. Svou kariéru začal jako důstojník Královského nizozemského námořnictva, především jako projektový manažer mezinárodních nákupních operací. Coen má magisterský titul jako právník (Radboud Univerzita Nijmegen), firemní psycholog (INSEAD, Fontainebleau) a u Wilfrieda Nellese studoval systemické konstelace a jako jeden z prvních už od r. 2010 Proces životní integrace (LIP). U MIT v Bostonu se do hloubky seznámil s „Theory U“.

  Vyniká řadou zkušeností z oblasti firemního rozvoje, fúzí, změny firemní kultury a krizového managementu; a to jak ve veřejném, tak soukromém sektoru. Coen pracuje na národní i nadnárodní úrovni, mj. pracoval jako národní ředitel u francouzské technologické a poradenské firmy Devoteam, poté jako ředitel nizozemského zemského registru, později jako starosta několika měst, nakonec jako děkan jedné z fakult Erasmus Univerzity v Rotterdamu. Kolegové o něm říkají, že je „autentický, visionářský, angažovaný a s jasnou hlavou”.

  www.coenaalders.nl

   

  Anne Petersen

  Jako dcera dělníka jsem se často cítila na nesprávném místě. Ale už během mého studia sociologie jsem pochopila, že můj původ je hodnotným zdrojem. Abych tento zdroj mohla využít v jeho plnosti, je zapotřebí hluboké srozuměnosti se svou biografií. Proces životní integrace můžu vést přesně tam: K jasnému Ano svému životu, tak jak momentálně je a jak se do této chvíle odvíjel.

  Mé roky zkušeností s vedením duchovních nakladatelství, moje vlastní duchovní praxe a má láska k mluvenému i psanému slovu jsou přirozenou součástí mé práce terapeutky a konstelářky.

  Foto: Steffi Behrmann

   

  Bettina Schnäbeli

  Od mých prvních zkušeností s konstelační prací před 20 lety mě zasahovala hloubka a efektivnost této práce a už mě to nikdy nepustilo. V posledních 15 letech mě hodně ovlivnily různé výcviky v psychologii zaměřené na tělo (IKP) a ve všímavosti  (mindfulness, MBSR, meditace, jóga). Nesčetné zkušenosti a učení, kterých se mi dostalo skrze fenomenologickou psychologii, konstelační práci a proces životní integrace u Ruediho Eggerschwilera, Wilfrieda a Malteho Nelles, mi otevřely nové pole, do něhož může proudit moje vědění a zároveň v něm mohou vznikat nové věci.

  Při provázení klientů jsou pro mě zásadní jasnost a ticho, naslouchání a nechání věcí, aby vznikaly, a přítomnost. Tak může vzniknout něco nového a přijít poznání, o co skutečně jde.

   

  Mgr. Petra Pejchalová

  Vystudovala němčinu a nizozemštinu na filozofické fakultě. Po studiích působila v nadnárodní korporaci jako tlumočnice a asistentka. Pohyb života, osobní krize a touha po poznání a sebepoznání ji však záhy vedl dál, a strávila celkem 3,5 roku sólo cestami po světě. Velkou zkušeností pro ni kromě otevřenosti cesty samotné a pobytu v lůně přírody bylo setkání s náboženstvími Asie, s meditací a s Oshovými a později i dalšími sebezkušenostními a terapeutickými metodami - mnoho z nich mohla poznat při své téměř 20-leté tlumočnické praxi.

  V roce 2007 se setkala s rodinnými konstelacemi a absolvovala výcvik u J. Bhagata Zeilhofera. V roce 2008 se poprvé setkala s Wilfriedem Nellesem jako tlumočnice jeho kurzů. Jeho styl práce ji natolik zaujal, že se stala nejen tlumočnicí, ale i organizátorkou jeho výcviků a seminářů a překladatelkou jeho knih do češtiny. V roce 2017 založila Nelles Institut ČR, v jehož rámci vede své vlastní kurzy a a organizuje a spolufacilituje konstelační výcviky. V její práci se přirozeně snoubí práce s LIPem i dalšími technikami, které během své cesty poznala.

  www.petrapejchalova.cz

   

  Martin Vachuška 

  Už v dětství, dávno před tím, než vystudoval elektro obor, jej zaujala a bavila psychologie. Na cestu „poznávání sebe sama“ jej v roce 1994 přivedly zdravotní potíže, se kterými mu klasická medicína nedokázala pomoci. S rodinnými konstelacemi se potkal v roce 2002.Absolvoval 2 letý konstelační výcvik Průvodce na Cestě.
  Dlouho se zabýval různými přístupy v konstelační práci, ale v jeden moment zjistil, že už to dál není možné. Že je potřeba něco změnit, nebo s touto prací skončit. Téměř rok procházel touto profesní krizí. Věděl, že v této práci chce pokračovat, jen nevěděl jak, aby mu to opět dávalo smysl.

  Po tomto roce se setkal s Wilfriedem Nellesem, jeho modelem vývoje vědomí, přístupem a praktickou prací skrze pohled Procesu životní integrace -LIP - na třídenním semináři a téměř okamžitě věděl, že to je přesně to, co hledal. Absolvoval Hlavní stupeň výcviku Nelles institutu v Integrační konstelační práci a fenomenologické terapii. Vede vlastní semináře, jejichž hlavním pilířem je právě tento přístup. A tento způsob práce zároveň stále proměňuje jeho život. Je také terapeut Shiatsu a Kraniosakrální terapie a akreditovaný instruktor skalního lezení. Miluje svou ženu Vlaďku, syna Vítka, svou rodinu, přírodu, tanec, krásu, lidskou opravdovost a jedinečnost.

  www.martinvachuska.cz

   

   

   

   

   

   

5
6
7
 • INTERVIZE ČASK 2023: 7. června, PRAHA
  17:00 -20:00
  07/06/2023

  nám. Dr. Václava Holého 1048/7, 180 00 Praha 8-Palmovka

  nám. Dr. Václava Holého 1048/7, 180 00 Praha 8-Palmovka

  Červnové letošní intervizní setkání ČASK se bude konat v Praze

  Kdy: 7. června 17:00 - 20:00. Sál bude otevřen od 16:45

  Kde: Light Heart Centrum, nám. Dr. Václava Holého 1048/7, 180 00 Praha 8-Palmovka

  DOPRAVA:

  • Centrum je umístěno přímo u zastávky metra PALMOVKA

  Intervizní setkání jsou otevřená nejen pro členy ČASK, ale i pro další lidi, kterým jsou konstelace a systemický přístup blízké, používají je v kontextu své profese a chtějí se v tom posunout dál.

  Více informací: Vladimír Krutina, 602 565 203, infocask@seznam.cz

8
9
 • Konstelace mýtu o králi Midasovi
  16:30 -17:30
  09/06/2023-10/06/2023

  V pátek 9. června 2023 od 16.30 do 20.30 hod. proběhne část věnovaná vyprávění mýtu a jeho konstelaci a v sobotu 10. června 2023 od 10.00 do 17.30 hod. budeme pokračovat konstelacemi jednotlivých účastníků, které mohou (ale nemusí) tematicky navazovat na zážitky spojené s konstelací mýtu. Jsou možné i zakázky na jakákoli jiná témata. Více na:

  Cyklus řeckých mýtů v Praze

10
 • Konstelace mýtu o králi Midasovi
  16:30 -17:30
  10/06/2023-10/06/2023

  V pátek 9. června 2023 od 16.30 do 20.30 hod. proběhne část věnovaná vyprávění mýtu a jeho konstelaci a v sobotu 10. června 2023 od 10.00 do 17.30 hod. budeme pokračovat konstelacemi jednotlivých účastníků, které mohou (ale nemusí) tematicky navazovat na zážitky spojené s konstelací mýtu. Jsou možné i zakázky na jakákoli jiná témata. Více na:

  Cyklus řeckých mýtů v Praze

11
12
13
14
15
 • Retreat Do morku srdce • oslava Slunovratu s jógou a konstelacemi
  00:17 -00:14
  15/06/2023-18/06/2023

  Skrz své tělo poznávám své srdce. Skrz své tělo pečuji o svou duši.

  Tématem vinoucím se celým retreatem bude balanc, ve všech aspektech našeho života: pulsace nádechu a výdechu, aktivity a relaxace, rovnováha mezi pravou a levou stranou, nohou, hemisférou… K větší rovnováze nás provede celostní vyživující praxe.

  Skrz pohyb, dech i rituální praxi uvnitř i v přírodě harmonizujeme své tělo i mysl. Vrcholící síla Slunce podpoří jasnost našeho vidění, naslouchání i záměru, praxe podpoří v načerpání sil pro časy stmívání, v doslovné i symbolické rovině.

  Po čtyři dny nás čekají praxe s živly a rituály, čakra jóga a konstelace, podle počasí v sále i v přírodě. Retreat vyvrcholí v sobotu večer Oslavou Slunovratu, s dědečkem ohněm a medicínou kakaa. V neděli nás bude čekat integrující čakra jógová praxe , závěrečný kruh a po obědě se budete moci rozjet do svých domovů. Podrobnější program předchozích dnů bude brzy upřesněn.

  Domovem nám po čas retreatu bude nedávno vybudovaný Dvůr Svatá Máří, unikátní místo uprostřed šumavské přírody, které v Čechách nemá obdoby. Ubytováni budeme v krásných pokojích o třech až pěti lůžkách, s vlastní koupelnou a kuchyňkou.

  Velkým darem je celodenně přístupný venkovní bazén a biotop, stejnem jako zvířecí obyvatelé dvora. Za poplatek ubytovateli je možnost sauny nebo soukromého pokoje.

  Pobyt je vhodný pro muže, ženy i páry.

  V ceně retreatu je ubytování, hojná vegetariánská plná penze, pronájem sálu i lektorné.

  Místo je rezervované po vyplnění přihlášky a zaslání rezervačního poplatku ve výši lektorného (3900 kč, resp 2650 kč uhrazení do 1. února) na účet číslo 1140901032/3030. Rezervace je nevratná, je ale možné ji převést na náhradníka.

  Ubytování a spol jsou v ceně 4050 kč a hradí se na místě po příjezdu. V případě zrušení účasti v čase kratším než 7 dní před začátkem retreatu je třeba uhradit storno poplatek ve výši 2900. Je možná i účast bez ubytování, pro konkrétní podmínky mne prosím kontaktuje (stan/obytný vůz/ubytovaní jinde..)

  Retreat je možné věnovat i jako dárek. V tom případě se hradí celá částka, mailem pak obdržíte dárkový poukaz.

   

16
 • Retreat Do morku srdce • oslava Slunovratu s jógou a konstelacemi
  00:17 -00:14
  16/06/2023-18/06/2023

  Skrz své tělo poznávám své srdce. Skrz své tělo pečuji o svou duši.

  Tématem vinoucím se celým retreatem bude balanc, ve všech aspektech našeho života: pulsace nádechu a výdechu, aktivity a relaxace, rovnováha mezi pravou a levou stranou, nohou, hemisférou… K větší rovnováze nás provede celostní vyživující praxe.

  Skrz pohyb, dech i rituální praxi uvnitř i v přírodě harmonizujeme své tělo i mysl. Vrcholící síla Slunce podpoří jasnost našeho vidění, naslouchání i záměru, praxe podpoří v načerpání sil pro časy stmívání, v doslovné i symbolické rovině.

  Po čtyři dny nás čekají praxe s živly a rituály, čakra jóga a konstelace, podle počasí v sále i v přírodě. Retreat vyvrcholí v sobotu večer Oslavou Slunovratu, s dědečkem ohněm a medicínou kakaa. V neděli nás bude čekat integrující čakra jógová praxe , závěrečný kruh a po obědě se budete moci rozjet do svých domovů. Podrobnější program předchozích dnů bude brzy upřesněn.

  Domovem nám po čas retreatu bude nedávno vybudovaný Dvůr Svatá Máří, unikátní místo uprostřed šumavské přírody, které v Čechách nemá obdoby. Ubytováni budeme v krásných pokojích o třech až pěti lůžkách, s vlastní koupelnou a kuchyňkou.

  Velkým darem je celodenně přístupný venkovní bazén a biotop, stejnem jako zvířecí obyvatelé dvora. Za poplatek ubytovateli je možnost sauny nebo soukromého pokoje.

  Pobyt je vhodný pro muže, ženy i páry.

  V ceně retreatu je ubytování, hojná vegetariánská plná penze, pronájem sálu i lektorné.

  Místo je rezervované po vyplnění přihlášky a zaslání rezervačního poplatku ve výši lektorného (3900 kč, resp 2650 kč uhrazení do 1. února) na účet číslo 1140901032/3030. Rezervace je nevratná, je ale možné ji převést na náhradníka.

  Ubytování a spol jsou v ceně 4050 kč a hradí se na místě po příjezdu. V případě zrušení účasti v čase kratším než 7 dní před začátkem retreatu je třeba uhradit storno poplatek ve výši 2900. Je možná i účast bez ubytování, pro konkrétní podmínky mne prosím kontaktuje (stan/obytný vůz/ubytovaní jinde..)

  Retreat je možné věnovat i jako dárek. V tom případě se hradí celá částka, mailem pak obdržíte dárkový poukaz.

   

17
 • Retreat Do morku srdce • oslava Slunovratu s jógou a konstelacemi
  00:17 -00:14
  17/06/2023-18/06/2023

  Skrz své tělo poznávám své srdce. Skrz své tělo pečuji o svou duši.

  Tématem vinoucím se celým retreatem bude balanc, ve všech aspektech našeho života: pulsace nádechu a výdechu, aktivity a relaxace, rovnováha mezi pravou a levou stranou, nohou, hemisférou… K větší rovnováze nás provede celostní vyživující praxe.

  Skrz pohyb, dech i rituální praxi uvnitř i v přírodě harmonizujeme své tělo i mysl. Vrcholící síla Slunce podpoří jasnost našeho vidění, naslouchání i záměru, praxe podpoří v načerpání sil pro časy stmívání, v doslovné i symbolické rovině.

  Po čtyři dny nás čekají praxe s živly a rituály, čakra jóga a konstelace, podle počasí v sále i v přírodě. Retreat vyvrcholí v sobotu večer Oslavou Slunovratu, s dědečkem ohněm a medicínou kakaa. V neděli nás bude čekat integrující čakra jógová praxe , závěrečný kruh a po obědě se budete moci rozjet do svých domovů. Podrobnější program předchozích dnů bude brzy upřesněn.

  Domovem nám po čas retreatu bude nedávno vybudovaný Dvůr Svatá Máří, unikátní místo uprostřed šumavské přírody, které v Čechách nemá obdoby. Ubytováni budeme v krásných pokojích o třech až pěti lůžkách, s vlastní koupelnou a kuchyňkou.

  Velkým darem je celodenně přístupný venkovní bazén a biotop, stejnem jako zvířecí obyvatelé dvora. Za poplatek ubytovateli je možnost sauny nebo soukromého pokoje.

  Pobyt je vhodný pro muže, ženy i páry.

  V ceně retreatu je ubytování, hojná vegetariánská plná penze, pronájem sálu i lektorné.

  Místo je rezervované po vyplnění přihlášky a zaslání rezervačního poplatku ve výši lektorného (3900 kč, resp 2650 kč uhrazení do 1. února) na účet číslo 1140901032/3030. Rezervace je nevratná, je ale možné ji převést na náhradníka.

  Ubytování a spol jsou v ceně 4050 kč a hradí se na místě po příjezdu. V případě zrušení účasti v čase kratším než 7 dní před začátkem retreatu je třeba uhradit storno poplatek ve výši 2900. Je možná i účast bez ubytování, pro konkrétní podmínky mne prosím kontaktuje (stan/obytný vůz/ubytovaní jinde..)

  Retreat je možné věnovat i jako dárek. V tom případě se hradí celá částka, mailem pak obdržíte dárkový poukaz.

   

 • Konstelační setkání "POD POVRCH VZTAHŮ"
  10:00 -17:00
  17/06/2023

  Všichni jsme navzájem propojeni více či méně viditelnými vlákny vztahů. Prostřednictvím konstelací můžete nahlédnout pod povrch rodinných, pracovních i jiných vztahů v systému na tato často i skrytá spojení.
  Konstelace nám často pomohou odhalit nové perspektivy a pohledy na to, co a jak žijeme.
  Tento seminář není tématicky ohraničen. Je možné se podívat na jakékoli otázky, které jsou pro vás důležité.

  Událost pořádá Iva Pavková

  Přihlásit se můžete na: Iva.P@ivapavkova.cz.
  Těším se na vás.
  Cena: 1500Kč/osoba

  Po přihlášení Vám na sebe zašlu telefonní kontakt ohledně příchodu do prostor konání

18
 • Retreat Do morku srdce • oslava Slunovratu s jógou a konstelacemi
  00:17 -00:14
  18/06/2023-18/06/2023

  Skrz své tělo poznávám své srdce. Skrz své tělo pečuji o svou duši.

  Tématem vinoucím se celým retreatem bude balanc, ve všech aspektech našeho života: pulsace nádechu a výdechu, aktivity a relaxace, rovnováha mezi pravou a levou stranou, nohou, hemisférou… K větší rovnováze nás provede celostní vyživující praxe.

  Skrz pohyb, dech i rituální praxi uvnitř i v přírodě harmonizujeme své tělo i mysl. Vrcholící síla Slunce podpoří jasnost našeho vidění, naslouchání i záměru, praxe podpoří v načerpání sil pro časy stmívání, v doslovné i symbolické rovině.

  Po čtyři dny nás čekají praxe s živly a rituály, čakra jóga a konstelace, podle počasí v sále i v přírodě. Retreat vyvrcholí v sobotu večer Oslavou Slunovratu, s dědečkem ohněm a medicínou kakaa. V neděli nás bude čekat integrující čakra jógová praxe , závěrečný kruh a po obědě se budete moci rozjet do svých domovů. Podrobnější program předchozích dnů bude brzy upřesněn.

  Domovem nám po čas retreatu bude nedávno vybudovaný Dvůr Svatá Máří, unikátní místo uprostřed šumavské přírody, které v Čechách nemá obdoby. Ubytováni budeme v krásných pokojích o třech až pěti lůžkách, s vlastní koupelnou a kuchyňkou.

  Velkým darem je celodenně přístupný venkovní bazén a biotop, stejnem jako zvířecí obyvatelé dvora. Za poplatek ubytovateli je možnost sauny nebo soukromého pokoje.

  Pobyt je vhodný pro muže, ženy i páry.

  V ceně retreatu je ubytování, hojná vegetariánská plná penze, pronájem sálu i lektorné.

  Místo je rezervované po vyplnění přihlášky a zaslání rezervačního poplatku ve výši lektorného (3900 kč, resp 2650 kč uhrazení do 1. února) na účet číslo 1140901032/3030. Rezervace je nevratná, je ale možné ji převést na náhradníka.

  Ubytování a spol jsou v ceně 4050 kč a hradí se na místě po příjezdu. V případě zrušení účasti v čase kratším než 7 dní před začátkem retreatu je třeba uhradit storno poplatek ve výši 2900. Je možná i účast bez ubytování, pro konkrétní podmínky mne prosím kontaktuje (stan/obytný vůz/ubytovaní jinde..)

  Retreat je možné věnovat i jako dárek. V tom případě se hradí celá částka, mailem pak obdržíte dárkový poukaz.

   

19
20
21
 • Léčení přítomností s doktorkou z hor
  17:40 -20:30
  21/06/2023

  Otevřené konstelační večery pro všechny o zdraví, vztazích, životě a kultivaci osobnosti po stránce fyzické, emocionální a duchovní jsou vhodný pro odbornou veřejnost, pomáhající profese a “laické” nadšence o zdraví, seberozvoj a posun vědomí.

  • Pro koho:
   • pro laickou veřejnost, ženy a muže, kteří mají zájem o své zdraví, vztahy, svůj rozvoj a chtějí se posouvat dál
   • pro odbornou veřejnost - všechny terapeuty, kouče, konstalatéry, lékaře, pomáhající profese, maséry, cvičitele, instruktory různých stylů, poradce zdravého životního stylu nebo wellness aj.
   • manažery a řídící pracovníky, kteří mají sklony k přepracování a neustálému pracovnímu výkonu
  • Časová náročnost: cyklus otevřených večerů
  • Čas: 17:30 - 20:30 (až 21:00)
  • Cena:
   • 1/ Platba předem: 790 Kč / 3 - 3,5h večer
   • 2/ Platba na místě: 990 Kč

  • Rezervace místa:
   • Místo je rezervováno po zaslání přihlášky a po úhradě celé platby na číslo účtu RB 47375002/5500.
   • Do poznámky uveďte "konstelace, termín + jméno".
  • Organizační informace a doporučení:
   • Sebou: přezůvky,  mikinu, polštář, deku

  • Další otázky? Napište na info@zivycchikung.cz nebo zavolejte tel. 777 204 028 (Michaela Sklářová)

  Přihlášky ZDE

22
23
24
 • Téměř letní konstelace v Brně
  09:30 -17:30
  24/06/2023

  Seminář rodinných konstelací vedou společně Marek Páral a Michaela Ella Páral.

  Konstelace vynášejí na světlo příběhy, které nás ovlivňují; zápletky, v nichž nevědomky přehráváme osudy našich předků.

  Když je uvidíme a dáme jim uznání, mohou být propuštěny a my můžeme svobodně žít v Přítomnosti vlastní život. Můžeme přetrhnout červenou nit rodinné kletby a nepředávat ji dalším generacím. A překvapivě zároveň tak otevřít proud lásky a podpory od předků, kteří nechtějí, abychom žili v trápení.

  • uvidíte to, co sami vidět nedokážete - sebe v předivu vztahů a příběhů, zapletené ve vlastním osudu i větším osudu rodiny
  • budete mít příležitost porozumět skrytým vlivům a díky tomu situacím, které se ve vašich životech 'nevysvětlitelně' opakují
  • získáte šanci lépe pochopit a přijmout sami sebe i své blízké
  • získáte možnost spojit se se svými kořeny a čerpat sílu, podporu a lásku od svých předků - ze ženské i mužské linie

  Přihlášení na seminář zde: https://rodinne-konstelace.org/seminare/celodenni-seminar-rodinnych-konstelaci-sobota-24-cervna-2023-2/

   

25
26
27
28
29
 • LIPový večer
  17:00 -20:30
  29/06/2023

  LIPový večer bych ráda zasvětila především konstelačnímu formátu LIP - procesu životní integrace podle Wilfrieda Nellese, v případě zájmu mohu postavit i klasickou konstelaci na libovolné téma (rodinné vztahy, zdravotní konstelace, pracovní atd.).
  Stručně lze shrnout metodu LIP slovy jejího autora: "LIP je založen na pochopení, že náš život a vše, co se v něm stalo je naprosto bez jakékoli alternativy a vše je tedy správně tak, jak to je a bylo. Minulost existuje pouze v naší hlavě, vše, co existuje, je teď. Veškerá pozornost je zaměřená na přítomný okamžik, na spatření a přijetí toho, co bylo a je. Příčina problémů není spatřována v událostech, které se děly, ale pouze v tom, jaký k nim máme postoj nyní. Pokud necháme nenarozené dítě, dítě i dospívajícího takové, jací byli, tak se zklidní a naprosto uvolní. Tím poleví i napětí v klientovi a dostane se do souznění sám se sebou, uvolní se jeho síla a vede to k radosti a klidu."
  Příspěvek činí 500,- Kč. Zájemce o účast prosím o zaslání informace na můj email: janadavidova@seznam.cz do 23. června 2023. Počet osob je omezen na 12. Místo budu rezervovat po zaplacení zálohy ve výši 200 Kč na účet 1225241141/0100. Do poznámky prosím uveďte své jméno. Více informací o metodě LIP a o mě najdete na webu: www.jemnamedicina.cz. Akci spoluorganizuje moje kamarádka Kateřina Hrabec, autorka skvělé metody práce s tělem selfbalancing- www.katerinahrabec.cz.

30
Červenec
Červenec
Click me
facebook-square