„PROBLÉMY SÚ RIEŠENIA“

Autor:
Mariana Dachová

Datum a čas konání:

08.11.2019 17:00 - 10.11.2019 17:30

Místo konání:

Bratislava, Business Coaching College, Karloveské rameno 6
View Calendar
08/11/2019 17:00 - 10/11/2019 17:30

Systemické intervencie v organizáciách - preklad konštelačnej práce do bežnej konverzácie

 

Systemické intervencie v organizáciách

To, čo môže vyzerať ako vážny problém pre ľudí v organizácii, môže priniesť krásne riešenie pre organizáciu ako systém. Ako to spoznať a ako nájsť riešenie? Dozviete sa na našom tréningu.

Čo je to?

Systemické intervencie začínajú vtedy, keď dokážeme vnímať organizáciu ako živý systém. Najprv potrebujeme pochopiť a rešpektovať aktuálne dianie v organizácii. A potom zasiahneme takým spôsobom, ktorý umožní jej ďalšie fungovanie v plnej sile. Celková energia organizácie a každej jej časti sa tak obnoví a môže prúdiť ďalej bez akýchkoľvek prekážok.

Čo sa naučíte?

  • základné princípy o terórii a používaní systémov
  • ako rozpoznať systemické korene problémov
  • pozrieť sa na problém zo systemickej perspektívy a vnímať ho ako riešenie potrieb systému
  • postupy, ako zmeniť opakujúce sa vzorce správania v organizácii
  • používať vlastné vnímanie ako zdroj informácií o systéme, pre ktorý pracujete
  • používať v praxi systemicko-fenomenologický prístup

Je to kurz pre vás?

Určite áno:

  • ak hľadáte nový a moderný prístup pri svojej práci
  • ak sa chcete lepšie zorientovať vo svete systemickej práce a práce s firemnými konšteláciami
  • ak ste konzultant a kouč, ktorý metódu konštelácií už síce pozná, ale stále ju v praxi nepoužíva

Kto je Anton de Kroon?

Lektor, kouč a konzultant, ktorý sa venuje systemicko fenomenologickému mysleniu a práci od začiatku tohto storočia. Jeho učiteľmi boli napr. Bert Hellinger, Gunthard Weber, Jan Jacob Stam a mnoho ďaľších. Študoval psychológiu a sociológiu, 15 rokov pôsobil ako konzultant manažmentu a od roku 2007 pracuje pre Inštitút Berta Hellingera v Holandsku. Špecializuje sa na prekladanie konštelačnej práce do “normálnej” konverzácie v konzultantsko-koučovacom procese v úzkej spolupráci so Siebke Kaat. Vydal množstvo kníh a článkov, precestoval Európu, Latinskú Ameriku a Stredný východ.  Viac ako 35 rokov sa venuje horolezectvu a turistike.

Tréning bude prebiehať v anglickom jazyku s prekladom do slovenčiny.

Cena:
do 31.05.2019 … 375€ bez DPH (450€ s DPH)
od 01.06.2019 … 425€ bez DPH (510€ s DPH)
(Miesto na tréningu je záväzne rezervované po zaplatení zálohy 100€.)

Česká asociace systemických konstelací

Česká asociace systemických konstelací (ČASK) je sdružení facilitátorů, lektorů, studentů a podporovatelů systemických konstelací v České republice. Mise ČASK je propojení lidí, sdílení informací, rozvoj metody systemických konstelací a podpora naších členů za účelem společného růstu.

Facebook stránka ČASK

Click me
facebook-squareenvelope-square