Výcvik 2020 PhDr. Miroslav Hajduk a spol.

View Calendar
07/02/2020 00:00 - 00:00

Rádi bychom Vás informovali, že se uvolnila 2 místa ve výcviku systemických konstelací, který začíná příští týden.

Jedná se o dvouletý VÝCVIK V SYSTEMICKÝCH  KONSTELACÍCH vedený 7 lektory a začíná již 7. února 2020. Garantem výcviku je PhDr. Miroslav Hajduk, spolupracujícími lektory jsou PaeDr. Zlata Šramová, Ivan Verný M.D., Mgr. Eva Pávková, Ing. Richard Opěla, Mgr. Ivana Rosi a MUDr. Ivana Wurstová.

Výcvik je určen lidem, kteří se zajímají o svůj proces individualizace v kontextu své rodiny, společenského prostředí a svých snových procesů. Je doporučený pro lidi se zájmem o svůj osobní rozvoj a osobnostní a profesní vývoj. Dále pro profesionály pracující s rodinami, těžkými osudy, traumaty, pro psychology, lektory osobního rozvoje, kouče, terapeuty, lékaře, manažery a ostatní jako seberozvojová technika a zároveň účinná metoda a nástroj pro práci s lidmi.

Výcvik zahrnuje širokou oblast teoretického zázemí, osobní rodokmeny, společenské události, základy psychiatrie, psychosomatiky, poznávání mytologie a pohádek, vývojovou psychologii, základy kybernetiky, morfogenetiky, historie, filozofických přístupů, základy komunikace a procesové psychologie.  Při praktické části jsou zpravidla studenti  rozděleni na dvě skupiny.

Výcvik je  dvouletý a je rozdělen  tématicky  do deseti  třídenních modulů. Na každém modulu jsou dva lektoři a hosté výcviku např. hlasová terapeutka, nebo další facilitátoři tance, meditace, dýchání.

Absolventi mají schopnost zvýšeného vnímání verbálních a neverbálních signálů, umí používat terapeutické intervence, definovat terapeutický kontrakt, vypracovat klientovy cíle. Zároveň umí používat systemické konstelace na objasňování a změny systemických struktur, ať už prostřednictvím symbolů (individuální práce) nebo pomocí účastníků skupiny. Absolvent/ka výcviku je kompetentní pomoci klientovi spatřit a zpracovat dynamiku jeho systémů a najít možné intervence pro lepší využití svých zdrojů a zpracování svých somatických symptomů. Výcvik je ukončen závěrečnou zkouškou. Absolventi mají možnost dále pokračovat ve svém vzdělávání formou supervizí nebo nástavbových seminářů. 

Podmínky  nástupu na výcvik jsou znalost techniky systemických  konstelací, popřípadě absolvovat  konstelační seminář u některého z lektorů výcviku, zaslání životopisu a motivačního dopisu.

Studenty do výcviku schvaluje garant výcviku PhDr. Miroslav Hajduk.

Více informací na tel.: 608 854 409 - Marie Rubá

Čas konání:
07/02/2020 00:00 - 07/02/2020 00:00
Místo konání: Hotel Akademie, Hlubočky u Olomouce
Kontaktní osoba:
Marie Rubá, 608 854 409

Česká asociace systemických konstelací

Česká asociace systemických konstelací (ČASK) je sdružení facilitátorů, lektorů, studentů a podporovatelů systemických konstelací v České republice. Mise ČASK je propojení lidí, sdílení informací, rozvoj metody systemických konstelací a podpora naších členů za účelem společného růstu.

Facebook stránka ČASK

Click me
userclock-omap-markerfacebook-squareenvelope-square