NELLES INSTITUT ČR: VÝCVIK V INTEGRAČNÍ KONSTELAČNÍ PRÁCI - HLAVNÍ STUPEŇ 2020 - 2022

View Calendar

Komplexní výcvik v terapeutické a konstelační práci založené na metodě a přístupu Dr. Wilfrieda Nellese. Tento přístup výchází z jeho modelu vývoje lidského vědomí a v praktické práci je zakotven v tzv. Procesu Životní Integrace (LIP). Výcvik je určený pro absolventy základního stupně výcviku v IKP nebo ty, kteří LIP již znají a mají hlubší zkušenost s konstelační prací.

Proces životní integrace LIP (Lebens-Integrations-Prozess) je nová forma terapeutické práce s konstelacemi. Narozdíl od rodinných nebo systemických konstelací nejde o vztahy k druhým lidem nebo místo a roli ve skupině (systému), ale čistě a jen o jednotlivce a jeho vnitřní postoj sama k sobě. Zástupcům jsou v LIP konstelaci přidělena pevná místa, která reprezentují stupně vědomí (dítě v lůně, dítě, dospívající...) vyplývající z teorie W. Nellese o vývoji lidského vědomí a v ní popsaných (sedmi) stupňů života a vědomí. Klient sám stojí na místě dospělého. Proces životní integrace však není jen speciální konstelační formát. Aby se náš život mohl skutečně usadit a integrovat do našeho vědomí, je zapotřebí určitého postoje k životu. A tento postoj a jeho předávání je jádrem (nebo duší) LIPu a celé práce W. Nellese. LIP je založen na pochopení, že náš život a vše, co se v něm stalo (tedy naše osobní minulost i minulost našeho původu a rodiny), je naprosto bez jakékoli alternativy, a že je tedy v tomto smyslu všechno „správně“ tak, jak to je a jak to bylo.

Struktura výcviku následuje model stupňů vývoje lidského života a vědomí a současně zahrnuje i aplikaci filozofie LIPu při práci s partnerskými vztahy a s firmami.

Postupujeme při tom vždy celostně, to znamená, že tělesný, duševní a duchovní vývoj i pohyby osobního a světového vědomí chápeme jako různé roviny jednoho a téhož procesu. Stejně tak jde probírání terapeutických témat ruku v ruce s otázkami týkajícími se praktického života v daném životním stupni. Některé moduly se naopak zaměří na aplikaci filozofie LIPu v koučinku a při práci s organizacemi, nebo na aplikaci tohoto postoje na téma lásky a partnerských vztahů.

 

Struktura výcviku

7 modulů á 5 dní v průběhu 21 měsíců = 268 výukových hodin

1. modul 23. – 27. 9. 2020 Thomas Geßner (Německo)

Úvod do LIPu. LIP a nevědomá láska & sebeláska ve vztazích a partnerství

2. modul 17. - 21. 2. 2021 Jürgen Beyer (Německo) a Coen Aalders (Nizozemí)

LIP v koučinku, práce ve firemním prostředí, firemní kultura podle stupňů vědomí

3. modul 14. - 18. 4. 2021 Petra Pejchalová a Jiří Ježek  (ČR)

1. a 2. stupeň vědomí - období v děloze a symbiotické vědomí jednoty, dětství a skupinové vědomí

4. modul 16. – 20. 6. 2021 Wilfried Nelles (Německo)

3. a 4. stupeň vědomí - dospívání a vědomí Já, dospělost a duchovní zrození, fenomenologie

5. modul 15. - 19. 9. 2021 Ruedi Eggerschwiller (Švýcarsko)

5. stupeň vědomí - pozdní dospělost a vědomí Ducha, stárnutí jako duševní expanze

6. modul leden 2022 Jiří Ježek a Petra Pejchalová  (ČR)

6. stupeň vědomí – stáří a vědomí Jednoty, od symbiotické jednoty k jednotě duchovní

7. modul 15. - 19. 6. 2022 Wilfried Nelles (Německo)

7. stupeň – smrt a vědomí ničeho a všeho. Smrt a zrození, zánik a vznik. Shrnutí a závěr.

 

MÍSTO KONÁNÍ:

Hotel Želiv, Želiv 122, okr. Pelhřimov. Místo je 90km od Prahy, v bezprostřední vzdálenosti dálnice D1.

Stránky hotelu Želiv k nahlédnutí ZDE

Hotel se nachází v krásně zrekonstruovaných prostorách barokního kláštera želiv, uprostřed přírody Vysočiny. Výcvik bude probíhat v konferenčním sále - bývalém barokním refektáři kláštera.

Dle vlastní volby si můžete vybrat ze 2 kategorií pokojů - dobově zařízených krásných Superior, nebo útulných a čistých Economy pokojů.

Strava pro nás bude zajištěna ve dvou variantách - vegetariánské a masové.

 

CENA VÝCVIKU:

10 000,-Kč / 1 modul. Cena je splatná ve 4 částech:

  • 17.500 Kč při registraci
  • 17.500 Kč nejpozději 1. den 2. modulu, tj. 17. 2. 2021
  • 17.500 Kč nejpozději 1. den 4. modulu, tj. 16. 6. 2021
  • 17.500 Kč nejpozději 1. den 5. modulu, tj. 15. 9. 2021

Můžete využít slevu při platbě celého výcviku jednorázově - v tom případě je cena 64 000 Kč a tato částka je splatná při registraci.

REGISTRACE: Klikněte prosím na TENTO PŘIHLÁŠKOVÝ FORMULÁŘ
Čas konání:
23/09/2020 00:00 - 23/09/2020 00:00
Místo konání: Klášter Želiv
Kontaktní osoba:
Mgr. Petra Pejchalová - tel.: 731 968 319

Česká asociace systemických konstelací

Česká asociace systemických konstelací (ČASK) je sdružení facilitátorů, lektorů, studentů a podporovatelů systemických konstelací v České republice. Mise ČASK je propojení lidí, sdílení informací, rozvoj metody systemických konstelací a podpora naších členů za účelem společného růstu.

Facebook stránka ČASK

Click me
userclock-omap-markerfacebook-squareenvelope-square