Povolání: průvodkyně v osobním rozvoji, terapeutka (i regresní), konstelatérka

Osobní medailonek: Studiem a zkušenostmi v oblasti seberozvoje, psychoterapie, holistiky a spirituality se intenzivně zabývám od roku 2003. Spolu se studiem, osobními zkušenostmi a osobní transformací jsem také postupně měnila zaměření své práce na současnou profesi průvodkyně v osobním rozvoji, terapeutky a konstelatérky. Mou specializací v osobních sezeních či v konstelacích je práce s vnitřními osobami, regresní terapie do prenatálu, porodu i minulých životů a práce se sny. Vnímám, že mám nadání pomáhat klientům prohlubovat spojení se svou zdravou přirozenou podstatou, se svými zdroji, aby měli dobrou sebereflexi a mohli žít smysluplný život ve vnitřním klidu i radosti.

Vzdělání:

Absolvované kurzy v oblasti systemických konstelací:

Konstelační výcvik u Bhagata Zeilhofera, 2 roky: 2015-2016
Další vzdělání:

Vysoká škola technická v Košicích
Univerzita nové doby kontinuálně od roku 2004

Směr práce: konstelace rodinné, vztahové, pracovní, finanční, zdravotní, konstelace vnitřních subpersonalit a aspektů, astrokonstelace, konstelace traumat, konstelace snů

Praxe od roku: 2016

Česká asociace systemických konstelací

Česká asociace systemických konstelací (ČASK) je sdružení facilitátorů, lektorů, studentů a podporovatelů systemických konstelací v České republice. Mise ČASK je propojení lidí, sdílení informací, rozvoj metody systemických konstelací a podpora naších členů za účelem společného růstu.

Facebook stránka ČASK

© Copyright 2020 - Všechna práva vyhrazena
Click me
facebook-squarephoneenvelopeenvelope-square